Cal Juvé Parenostres Torrelavit

Alt Penedès
Barri de Sabanell del Mig
253 m

Coordenades:

41.41799
1.69198
390690
4585985
08287-154
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 0761506CF9806S0001RI
Marta Rodríguez

Masia de planta quadrada amb diversos annexos agrícoles, orientada al sud-est. L'edifici principal és de planta baixa, pis i golfes, i teulada de teula àrab a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Aquesta presenta una disposició forçat regular de les obertures, especialment al 1r pis. A la planta baixa es troba la porta principal, amb la llinda recta flanquejada per tres obertures, dues a la banda dreta i una a l'esquerra. Es tracta de finestres rectangulars amb reixes de ferro: la de la dreta, més alçada respecte el terra, i la de l'esquerra, gairebé ran de terra. La finestra de més a la dreta està coronada amb un arc escarser sense reixa. Si ens fixem en el 1r pis observem quatre obertures organitzades simètricament: al centre, dues balconades rectangulars amb baranes de ferro, i a banda i banda d'aquetes una finestra rectangular amb ampit. A les golfes observem una petita obertura quadrada just sobre el balcó dret, gairebé centrada en el carener. A la banda dreta de la façana, entre el 1r pis i les golfes hi ha pintat, de manera inacabada, un rellotge de sol (veure fitxa 134). A l'esquerra de la façana s'hi annexa un edifici arquitectònic d'una sola planta amb una porta d'entrada amb arc escarser i una cornisa cintrada llisa que fa de protecció. Per la banda dreta s'hi adossa perpendicularment un cos arquitectònic modern amb usos de magatzem. Pel que fa a l'interior de l'edifici principal, cal destacar el sostre d'embigat de fusta original. Hi ha celler amb cups i premsa. Davant de la casa hi ha un cactus monumental (veure fitxa 133).