Sínia de cal Perico Torrelavit

Alt Penedès
Camp de vinyes prop del barranc de Joan Xic
Al km 15,327 de la ctra. BP-2151, prenem un camí al sud entre vinyes que en 470m ens hi porta.
253 m

Coordenades:

41.44298
1.71986
393061
4588725
08287-184
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Regular
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cadastral: 08287A022000530000XU
Marta Rodríguez

Sínia de rec de tracció animal, de proporcions mitjana formada per dos elements, ubicada al marge sud del Barranc del Joan Xic. Els elements són: - Una sínia amb pou de planta rectangular d'1,45 m x 1,20 m i una alçada d'1,75 metres. Les dues terceres parts inferiors estan construïdes amb maons, mentre que la part superior, el que sembla una refacció, està fet amb cairons. Presenta una coberta plana senzilla de ciment suportat i reforçat amb còdols. La profunditat és indeterminada. Conserva un travesser metàl·lic fixat a la part superior de la sínia a mode de boleia, del qual surten els tirants d'unió per fixar l'animal de tir al mecanisme. Té una longitud de 2,33 metres. Per una obertura a la cara est, que amida 30 x 70 cm, observem les rodes dentades fixades a l'eix de la sínia; la roda horitzontal té un diàmetre de 70 cm, mentre que la roda vertical amida 65 cm. La porta reixada que dóna accés al mecanisme, per la cara sud, té una alçada d'1,37 m i una amplada de 70 cm. De l'interior de la sínia i passant pel travesser metàl·lic observem una mànega que canalitzaria l'aigua cap a un edifici adjacent.
- A la banda oest, a 4,50 metres de la sínia, observem una estructura edificada de planta rectangular de 3,6 x 4,4 metres i d'uns 3 metres d'alçada, construïda amb pedra i morter, amb una funció indeterminada.