La Cortada o La Cortada dels Llucs Puig-reig

Berguedà
La Cortada
A la pista de servei de la ctra. C-16 passat el km. 80 seguir camí en direcció sud 1,2 km aprox.

Coordenades:

41.94532
1.89112
408086
4644300
08175-286
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
Modern
XV-XX
Bo
Inexistent
BCIL
IPA 3669
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.:08174A003000370000HZ
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Masia de grans dimensions que consta d'un conjunt d'edificacions emplaçades al cim d'un promontori que domina els plans de la Llardanosa. A més del cos residencial, la masia consta de l'església i diversos coberts annexos, antics i moderns. El cos residencial és d'estructura clàssica, de planta rectangular distribuïda en tres naus. Té planta baixa i dos pisos, i la coberta és a doble vessant, amb el carener perpendicular a la façana. La façana presenta portal adovellat i finestres amb llinda i brancals (les del segon pis han estat reformades). Té adossat un cos de planta circular corresponent a una tina (i en total són quatre les que hi ha en tota la casa). L'interior de la masia ha conservat parcialment els elements tradicionals als baixos, amb una volta de pedra a la nau central. Un incendi en època força antiga va malmetre moltes de les estructures originàries, i actualment les voltes de les naus laterals són fetes de maó.
Al costat de migdia, en el punt més alt del turó, s'aixeca la construcció de l'església, dedicada a Sant Miquel.
Al costat nord-est hi ha diversos coberts de pedra antics annexats a la casa, i al costat sud una pallissa (construïda a la dècada de 1940) i una era enrajolada. Al costat de llevant hi ha una altra renglera de coberts i l'antic femer.

És probable que el mas de la Cortada es trobi situat sobre un antic assentament d'època romana, ja que s'han trobat fragments de tègula romana als marges de la casa. Podria tractar-se d'una vil·la o, tal vegada, d'un lloc de culte, ja que l'església de Sant Miquel de la Cortada ja apareix documentada l'any 925, amb anterioritat al mas, i possiblement era parròquia. Al voltant de l'església s'han documentat restes de tombes antropomorfes, cosa que indicaria l'antiguitat de l'ocupació humana en aquest indret.
La Masia de la Cortada és documentada des del segle XV com una de les grans masies del terme del castell de Puig-reig. Formava part del conjunt de propietats alodials de la família Cortada dels Llucs, que residia a la parròquia de Santa Maria de Merlès, i per això també es coneixia amb el nom de La Cortada dels Llucs. Al segle XVII varen obtenir permís per a poder-se enterrar a la capella familiar de Sant Miquel, en un període en què els Cortada eren batlles de Puig-reig. La família dels Cortada, emparentats directament amb els Cortada dels Llucs, comtes de la Vall de Merlès des del regnat de Felip V, posseïen una altra casa també anomenada la Cortada a Merlès. Posteriorment, el mas va passar a mans dels Bosc i dels Monells. Aquests últims tenien una branca de la família que va desenvolupar una activitat important com a comerciants de vi i oli. L'any 1934 Lluís Roset, el besavi de l'actual propietari, va adquirir el mas.

SERRA, Rosa. Aproximació a la historia de Puig-reig, Manresa 1982
VV.AA. (1994). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El Berguedà, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa 4.13