Casa Nova de la Cortada Puig-reig

Berguedà
La Cortada o La Cortada dels Llucs
A la pista de servei de la ctra. C-16 passat el km. 80 seguir camí en direcció sud 1 km aprox.

Coordenades:

41.94748
1.88891
407906
4644542
08175-285
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Modern
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Residencial
Privada
Ref. Cad.:08174A003000340000HO
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Casa de pagès força gran, que ha conservat bé la tipologia constructiva tradicional. És una edificació molt homogènia de planta rectangular distribuïda en tres naus. Els murs són de maçoneria i carreus a les cantoneres. Les obertures de la planta baixa estan formades per llindes i brancals de pedra, però la majoria son d'arc rebaixat de rajol pla. A la façana principal destaca el portal d'entrada un arc rebaixat de pedra i, al damunt d'aquest, dues balconades amb baranes metàl·liques, una de les quals reformada d'una anterior galeria amb arc de mig punt. La coberta és nova, feta amb teula àrab a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada al sud.
Disposa de un cobert afegit al costat oest i tres construccions al voltant, una d'aquestes en estat de ruïna.
Uns 80 m en direcció nord-est hi ha una gran bassa amb un molí de vent que permetia emmgatzemar l'aigua des de la riera. El mur principal de la bassa és fet amb grossos carreus irregulars i compta amb tres contraforts. El molí, sobre una estructura amb base de formigó, podria ser de mitjan segle XX.

El Catàleg de masies i cases rurals proposa la declaració de Bé d'Interès Local (BCIL) d'aquest element.

Aquesta casa és una construcció probablement de finals del segles XVIII o començaments del XIX, i com tantes altres construccions d'aquets període, és una masoveria bastida en un moment de properitat i d'expansió dels conreus cerealístis i molt especialment de la vinya. La masia de la Cortada, com també van fer El Soler de Jaumàs, L'Alsina de Merola, El Lladó, o La Serra de Cap de Costa, van impulsar la construcciçó de masies i l'establiment de masovers.

AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa 4.11
SERRA, Rosa. Aproximació a la historia de Puig-reig, Manresa 1982