La Lladernosa Puig-reig

Berguedà
La Cortada
A la pista de servei de la ctra. C-16 passat el km. 80 seguir camí en direcció sud 1,5 km aprox.

Coordenades:

41.9434
1.88899
407907
4644089
08175-287
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
XIII-XIX
Regular
Façanes, coberta i tancaments en estat precari.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.:08174A004000450000HS
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Masia de dimensions modestes que consisteix en una edificació de planta rectangular, amb dos petits cossos adossats, un a l'oest i l'altre al sud-est, cosa que li dóna una estructura irregular. Els murs són fets de maçoneria, amb carreus a les cantoneres. La coberta és de teula àrab a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada al sud. Els tancaments són de fusta i les obertures estan formades per brancals i llindes de pedra, en alguns casos rehabilitats amb rajol. El portal d'entrada principal, molt senzill, és un arc rebaixat de maó i el portal posterior és de brancals i llindes de pedra. El cos adossat al costat sud-est de la façana principal és fet amb pedra a la base i, modernament, reparat amb maó a la part superior. Al costat est té un porxo amb base de pedra i adaptat recentment, junt a una construcció amb funció de corral. Al costat oest té un altre cobert, de construcció recent i fet de maó, destinat a magatzem. Hi ha també tres coberts més al voltant de la casa, destinats a magatzems; dos fets de pedra i un, al sud, de maó i coberta de teula

El Catàleg de masies i cases rurals proposa la declaració de Bé d'Interès Local (BCIL) d'aquest element.

L'any 907 ja és documentada la vil·la de la Lladernosa (Alaternosa), dins el terme del castell de Puig-reig, davant mateix de Merola, a l'altra banda del riu Llobregat. Es tracta d'una de les referències més antigues dins el terme de Puig-reig, i cal suposar que es tracta d'un assentament que és un precedent del mas. Per la tipologia constructiva, però, l'edifici actual sembla correspondre més aviat als segles XVIII-XIX.

SERRA, Rosa (1985). Introducció a Catalunya Romànica, vol. XII “El Berguedà”. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
SERRA, Rosa; MIRALDA, Jordi (1990). Merola, un poble. Associació Cultural Esplai; Comissió Caminada Popular, p. 9 SERRA, Rosa. Aproximació a la historia de Puig-reig, Manresa 1982
AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa 4.14