La Bauma Tavèrnoles

Osona
La Bauma
Pel camí que surt a mà esquerra aproximadament del punt quilomètric 2,6 de la carretera BV-5213.
473 m

Coordenades:

41.96318
2.31858
443534
4645913
08275-25
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 11 (arquitectònic). BCIL.
Fàcil
Residencial
Privada
08275A002000210000OR
Virgínia Cepero González

La Bauma és una antiga masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
A la façana, hi ha un cos annex que consta de planta baixa i dues plantes pis, i fa de porxo cobert en totes les plantes. Les finestres són emmarcades amb carreus de pedra i llinda de fusta.
En destaca una pica de pedra a l'esquerra de la porta principal, amb l'any "1763" inscrit.
El parament dels murs és fet de pedra lligada amb morter, a excepció dels annexos de factura contemporània, que són de maó, arrebossats i pintats de color terrós.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 15.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

El nom de la casa fa referència a la bauma situada a l'indret on es troba.
Fou refugi del famós bandoler Serrallonga (BERENGUER, J., 2006: 4).
Segons referències orals, durant la guerra civil espanyola, va impactar un obús a la casa que va causar greus desperfectes.

BERENGUER, J. (2006). "Casa per casa: La Bauma". La Rella, núm. 6. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles, p.4.
COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.