Casanova de Serrabou Tavèrnoles

  Osona
  Urbanització de can Roquet
  Pel camí a mà dreta que surt aproximadament al punt quilomètric 3,3 de la carretera BV-5213.
  509 m

  Coordenades:

  41.95566
  2.32605
  444146
  4645073
  08275 - 26
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVIII
  1781
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 43 (arquitectònic). BCIL.
  Sí, IPA.: 24254.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  4152001DG4445S0001OQ
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a migdia.
  La façana principal presenta un portal rectangular emmarcat amb carreus de pedra, amb la inscripció "17+81". Les finestres són de disposició asimètrica, emmarcades amb pedra; a la planta baixa s'hi obren dues finestres, al primer pis tres, amb l'ampit motllurat, i una a les golfes.
  A la façana de ponent, hi ha un portal d'arc rebaixat i, al primer pis, una finestra amb ampit motllurat.
  A la façana de tramuntana s'hi adossa un cos d'una planta, cobert a una sola vessant, que presenta un portal rectangular de pedra.
  A la façana de llevant, hi ha un portal de factura contemporània i una finestra al primer pis; i a la façana de ponent, s'hi obren espieres.
  A pocs metres al nord-oest de la casa, hi ha una cabana de planta rectangular, que consta de dues plantes. La coberta és a una única vessant i aboca les aigües cap a tramuntana. La façana presenta un portal format per grans carreus i llinda de fusta, i un portal més gran de totxo. La resta de murs són cecs. A ponent hi ha adossat un cos de totxo i de ciment, de factura contemporània.

  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  El portal de la façana principal duu la inscripció "17+81", que podria correspondre a l'any de construcció de la casa.

  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).