Casanova de Serrabou Tavèrnoles

Osona
Urbanització de can Roquet
Pel camí a mà dreta que surt aproximadament al punt quilomètric 3,3 de la carretera BV-5213.
509 m

Coordenades:

41.95566
2.32605
444146
4645073
08275-26
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
1781
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 43 (arquitectònic). BCIL.
Sí, IPA.: 24254.
Fàcil
Residencial
Privada
4152001DG4445S0001OQ
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a migdia.
La façana principal presenta un portal rectangular emmarcat amb carreus de pedra, amb la inscripció "17+81". Les finestres són de disposició asimètrica, emmarcades amb pedra; a la planta baixa s'hi obren dues finestres, al primer pis tres, amb l'ampit motllurat, i una a les golfes.
A la façana de ponent, hi ha un portal d'arc rebaixat i, al primer pis, una finestra amb ampit motllurat.
A la façana de tramuntana s'hi adossa un cos d'una planta, cobert a una sola vessant, que presenta un portal rectangular de pedra.
A la façana de llevant, hi ha un portal de factura contemporània i una finestra al primer pis; i a la façana de ponent, s'hi obren espieres.
A pocs metres al nord-oest de la casa, hi ha una cabana de planta rectangular, que consta de dues plantes. La coberta és a una única vessant i aboca les aigües cap a tramuntana. La façana presenta un portal format per grans carreus i llinda de fusta, i un portal més gran de totxo. La resta de murs són cecs. A ponent hi ha adossat un cos de totxo i de ciment, de factura contemporània.

Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

El portal de la façana principal duu la inscripció "17+81", que podria correspondre a l'any de construcció de la casa.

COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).