Jaciment de La Frau. Zona d'expectativa arqueològica 1 Puig-reig

Berguedà
La Frau
Pista de servei de la ctra. C-16, passat el km 78,5, camí en direcció nord-oest, uns 600 m aprox.

Coordenades:

41.94817
1.87352
406631
4644635
08175-349
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Isabelí
XIX
Regular
Legal
BIPCC 15
sí: CC.AA. 15081
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.:08174A007000070000HU
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Possible fossa de les Guerres Carlines situada, segons una notícia oral aportada per Jaume Feli, de Puig-reig, en una finca de la seva propietat. Es tracta d'un petit camp que està situat al costat sud el camí de la Frau, en el qual sempre han aparegut ossos quan s'hi realitzaven les tasques agrícoles. Segons altres fonts orals, molt a prop d'aquest indret hi va haver nombrosos enfrontaments entre carlins i liberals.

L'any 2004 es va dur a terme una prospecció arqueològica en el marc de l'Estudi d'Impacte Ambiental de la Nova Carretera Eix de Llobregat C-16. En la prospecció, a banda de constatar la presència de jaciments ja coneguts, es documentaren vuit zones d'expectativa arqueològica, les quals s'individualitzen en les corresponents fitxes d'inventari de patrimoni arqueològic, entre les quals la que correspon a aquest jaciment.

AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i artístic. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa e.10