La Frau Puig-reig

Berguedà
La Frau
Pista de servei de la ctra. C-16, passat el km 78,5, camí en direcció nord-oest, a 1,5 km aprox.

Coordenades:

41.95154
1.87106
406432
4645012
08175-284
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.:08174A008000450000HE
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Casa de pagès molt reformada i ampliada, que conserva part de la construcció tradicional, enmig d'un complex agropecuari força extens. En els seus orígens era únicament una edificació de planta rectangular amb cobertes de dues vessants de teula àrab que ocupa una part central del conjunt. Actualment les parets mestres, d'una qualitat molt precària ja que eren fetes amb pedra o tàpia, han estat encimentades i reformades, i la casa té ampliacions força recents a totes les façanes fetes amb parets de maó. També es conserva part d'uns coberts de pedra, davant de la casa, i una bassa construïda l'any 1935. La casa té dues tines

Llinda de la façana: 1804
Inscripció a la bassa: 1935

Segons tradició oral, l'actual propietari és descendent de la setena generació en relació al fundador de la casa. Segons aquesta dada l'origen de la casa es podria situar al final del segle XVIII o inicis del XIX. Primerament, els propietaris es deien Bartoló, mentre que, des de fa 4 generacions, el cognom ha passat a ser Feliu. El terme “Frau” significa congost, i potser es refereix al fet que, a prop de la casa, s'inicia un torrent.

AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa 3.13 SERRA, Rosa. Aproximació a la historia de Puig-reig, Manresa 1982