Font de Periques. Zona d'expectativa arqueològica 2. Puig-reig

Berguedà
Periques
Entre el km 83 i 83 de la carretera de l'Eix del Llobregat (C-16)

Coordenades:

41.97696
1.8879
407865
4647816
08175-350
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Paleocristià
Medieval
VI-XV
Dolent
Inexistent
BIPCC 16
si, CC.AA. 15082
Fàcil
Sense ús
Pública
Ref. Cad.:08174A001000420000HO
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Jaciment indeterminat d'època medieval localitzat en un marge de camp al sector est del traçat de la carretera de l'eix del Llobregat (C-16), al costat de la font de Periques. Actualment aquesta zona ha quedat totalment alterada pel pas de la carretera. En aquest punt es va identificar un estrat de restes constructives en el qual va aparèixer material ceràmic relacionat amb el període medieval.

L'any 2004 es va dur a terme una prospecció arqueològica en el marc de l'Estudi d'Impacte Ambiental de la Nova Carretera Eix de Llobregat C-16. En la prospecció, a banda de constatar la presència de jaciments ja coneguts, es documentaren vuit zones d'expectativa arqueològica, les quals s'individualitzen en les corresponents fitxes d'inventari de patrimoni arqueològic, entre les quals la que correspon a aquest jaciment.

AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i artístic. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa e.11