Font de Periques. Zona d'expectativa arqueològica 2.
Puig-reig

  Berguedà
  Periques
  Emplaçament
  Entre el km 83 i 83 de la carretera de l'Eix del Llobregat (C-16)

  Coordenades:

  41.97696
  1.8879
  407865
  4647816
  Número de fitxa
  08175 - 350
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Paleocristià
  Medieval
  Segle
  VI-XV
  Estat de conservació
  Dolent
  Protecció
  Inexistent
  BIPCC 16
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  si, CC.AA. 15082
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Pública
  Ref. Cad.:08174A001000420000HO
  Autoria de la fitxa
  Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

  Jaciment indeterminat d'època medieval localitzat en un marge de camp al sector est del traçat de la carretera de l'eix del Llobregat (C-16), al costat de la font de Periques. Actualment aquesta zona ha quedat totalment alterada pel pas de la carretera. En aquest punt es va identificar un estrat de restes constructives en el qual va aparèixer material ceràmic relacionat amb el període medieval.

  L'any 2004 es va dur a terme una prospecció arqueològica en el marc de l'Estudi d'Impacte Ambiental de la Nova Carretera Eix de Llobregat C-16. En la prospecció, a banda de constatar la presència de jaciments ja coneguts, es documentaren vuit zones d'expectativa arqueològica, les quals s'individualitzen en les corresponents fitxes d'inventari de patrimoni arqueològic, entre les quals la que correspon a aquest jaciment.

  AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i artístic. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa e.11