Grup Sant Salvador Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 2 - Carrer dels Marquesos de Palmerola, 75-77
Al final del segon tram del carrer dels Marquesos de Palmerola
522m

Coordenades:

42.01509
2.24044
437110
4651731
08215-104
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Racionalisme
XX
1950
José Antonio Balcells
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 7220619DG3572S
Adriana Geladó Prat

Conjunt de tres blocs d'habitatges aïllats, disposats formant una planta en forma d'L a la cruïlla dels dos carrers, tot i que retirats respecte l'alineació dels mateixos i a una cota superior. Aquest fet provoca que el recinte estigui delimitat per un mur de còdols de la zona disposats en filades, el qual ressegueix tot el perímetre de la finca delimitant al mateix temps una terrassa davantera que dóna accés als blocs. Dues escales a la catalana dónen pas a aquesta terrassa des de cada un dels carrers. L'ordenació del conjunt es forma a partir de dos blocs de planta rectangular laterals i un de central situat a la cantonada i en forma de corba. Aquests blocs presenten les cobertes de teula àrab de quatre vessants, amb ràfecs de teula àrab i dentellons, i estan distribuïts en planta baixa i dos pisos. Compten amb obertures rectangulars tant verticals com apaïsades, de diferents mides i disposades ordenadament en mòduls verticals. En els mòduls centrals, les obertures estan emmarcades amb maons disposats a sardinell, mentre que la resta tenen els emmarcaments arrebossats. El bloc central és diferent, tot i que el portal d'accés també està bastit amb maons. Damunt d'aquest hi ha una allargada fornícula d'arc de mig punt, que integra dos finestrals als extrems i la imatge de Sant Salvador sostinguda per una peanya de maons esglaonada.
Tots tres blocs presenten els paraments arrebossats i pintats de diferents colors (un bloc de color vermellós, un de color taronja i un altre de color rosat), amb petits sòcols d'aplacat de pedra.

Altres noms relacionats amb l'edifici: el Grup.

Aquests blocs, formats per 18 habitatges (6 a cada bloc), foren construïts amb el nom oficial de "Grupo de San Salvador" pels empresaris de les fàbriques de Gallifa per als seus treballadors vinguts de fora. De fet, la seva promoció unitària va anar a càrrec d'Hilaturas Voltregà, S.A. A l'arxiu municipal de Sant Hipòlit es conserven els diferents expedients d'obres relacionats amb la construcció, datats entre els anys 1949 i 1952. En la sol·licitud inicial s'especifica que "Francisco Marsal Pons, representante de Hilaturas Voltregá, S.A (...) desea construir un bloque de viviendas protegidas" (AMSHV c. 597, 598, 600, 601). L'arquitecte va ser José Antonio Balcells. El primer bloc que l'empresa va construir (1949) és el que està situat exclusivament al carrer dels Marquesos de Palmerola. Un any després es construïa el segon bloc, que correspon al carrer de Sant Antoni Maria Claret. I, finalment, l'any 1952 es construïa el bloc central. L'any 1953 s'inicia l'expedient per tal de col·locar la imatge de Sant Salvador a la façana del bloc central.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 64.
CASAS TRABAL, Pere (2006). Club Patí Voltregà. 50 anys teixint la vida d'un poble. Vic: Eumo, Fundació Club Patí Voltregà, p. 38.
CIRERA GAJA, Marina (2017). "Les fàbriques de Gallifa: un cas a mig camí de la fàbrica i la colònia industrial". Revista d'Etnologia de Catalunya, nº 42, p. 269-270.
GARCÍA HERMOSILLA, Carles [et al.] (2010). Les Masies de Voltregà. Un riu d'història. Vic: Eumo Editorial; Manlleu: Museu Industrial del Ter; Les Masies de Voltregà: Ajuntament de la Masies de Voltregà, p. 37, 149, 218.
SERRALLONGA, Joan; VILA, Assumpta; ESPADALER, Ramon (1986). Sant Hipòlit de Voltregà dins la història. Vic: Eumo, p. 197.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 67, 82.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 20.14.EA.
Http://https//cultura.gencat.cat/ [Consulta: 02-03-2020].