Centre d'Atenció Primària Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de la Vinya, 5
A la banda de ponent del nucli urbà, damunt del camp de futbol
534m

Coordenades:

42.01573
2.235
436660
4651806
08215-103
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1986
Albert Viaplana i Helio Piñón
Bo
Inexistent
IPA 46274
Fàcil
Social
Pública
Institut Català de la Salut, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Adriana Geladó Prat

Edifici aïllat de planta el·líptica, organitzat en un sol nivell i amb la coberta plana amb un gran lluernari central també ovalat. L'accés principal està situat a la banda sud-est, mentre que al nord-oest s'hi obre una altre accés de caire auxiliar. Ambdues obertures són rectangulars i estan protegides amb uns grans voladisos de formigó. La construcció es caracteritza per una seqüència repetitiva d'obertures verticals protegides per una reixa "deployé" galvanitzada, disposada a tot el perímetre de l'el·lipse. Aquesta seqüència queda interrompuda en els extrems nord-est i sud-oest per dos entrants disposats en esbiaix, que permeten l'entrada de llum a l'interior del vestíbul central. L'edifici es troba assentat damunt de dos graons de poca alçada, que també rematen els accessos i els entrants laterals. Estan formats amb peces de formigó prefabricat amb els cantells arrodonits. La disposició interior està caracteritzada per un seguit de pòrtics estructurals segueixen l'ordre radial. Tota l'estructura és bastida amb formigó prefabricat, amb la part superior dels murs revestit amb una rajola blanca de ceràmica de València col·locada a 45 graus.

Altres noms relacionats amb l'edifici: CAP Sant Hipòlit de Voltregà.

Entre el segle XIX i bona part del XX, la zona on es va construïr l'edifici era coneguda com la Vinya, donat que era una zona de conreus parcel·lats de diferents propietaris. Posteriorment, durant la dècada dels anys 80 del segle XX, els terrenys que actualment ocupa la construcció (1200 m2) foren cedits per l'Ajuntament de Sant Hipòlit a la Generalitat per a que hi construís un Centre d'Atenció Primària. La construcció es dugués a terme entre els anys 1984 i 1986, i és obra dels arquitectes Albert Viaplana i Helio Piñón.

AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ (1989). 10 anys d'ajuntaments democràtics (1979-1989). Sant Hipòlit de Voltregà: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, p. 25.
ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 130-131.
NACENTA, Ester (2015). L'ofici i l'art en l'obra d'Albert Viaplana. Últim quart del segle XX (tesi doctoral). Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, p. 106-109.
ORDEIG I MATA, Ramon (2010). Fundació Gallifa. 40 anys d'història (1970-2010). Vic: Fundació Gallifa, p. 28.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 20.12.EA.
Http://invarquit.cultura.gencat.cat/ [Consulta: 02-03-2020].