Font i bassa dels Foquers Tavèrnoles

Osona
Els Foquers
A l'est de la masia dels Foquers.
520 m

Coordenades:

41.94844
2.32591
444128
4644271
08275-97
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
Regular
Un dels brocs de la font ja no raja.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 15 (patrimoni natural). BCIL.
Fàcil
Social
Privada
4146001DG4444N0001JX
Virgínia Cepero González

La font dels Foquers es troba a una zona planera, a pocs metres a l'est de la masia homònima. S'hi pot accedir des les escales dels Foquers i des del Pou. És una de les més populars i concorregudes de Tavèrnoles.
És una font arranjada i amb un cabal copiós, emmarcada en un mur de pedra, amb dos brocs metàl·lics (actualment només raja un dels dos). El broll d'aigua d'aquesta font prové de la riera de Tavèrnoles
Presenta una reforma de factura contemporània, que consta d'un petit mur de pedra on hi ha un broc metàl·lic de cop, que actualment tampoc raja.
A tocar de la font hi ha la bassa, de planta irregular, que s'adapta al terreny natural. Disposa d'un safareig que queda separat de la resta de la bassa mitjançant un mur.
La bassa és construïda amb pedres lligades amb morter, i en destaquen les grans lloses del safareig. Actualment es troba abandonada, i hi creix vegetació al seu interior.
La font i la bassa es troben a un indret amb vegetació de ribera, amb pollancres que fan ombra a l'estiu.

Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.