Fàbrica de gel La Josefina Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Sant Jaume - Carrer del Museu, 08400 - GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60743
2.28576
440486
4606437
08096-278
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
XI-XV
Dolent
Desaparegut
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15305DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

L'any 1949, on avui dia hi ha un bar, botigues i vivendes, es va iniciar l'excavació del sòl per a la construcció de la fàbrica de gel "La Josefina". A uns 5 m de profunditat, segons J. Estrada (1993: 83), s'hi va trobar una gerra pràcticament sencera i diversos fragments. La gerra va restar en possessió del constructor, el senyor Amadeu Clusella, mentre que els fragments es troben al Museu de Granollers. Les característiques que presentaven les ceràmiques va fer creure a J. Estrada que corresponien a un moment anterior a l'època ibèrica, no obstant, segons informacions posteriors es tractaria de ceràmiques d'època medieval. Estrada (1993: 83) també menciona l'aparició d'una paret, "que podria ésser antiga, a jutjar pel morter". Aquesta paret es trobava entre 3 i 4 de metres profunditat, les ceràmiques es trobaven més d'un metre per sota d'aquest nivell. Aquesta zona es trobava, a l'època medieval, fora de la zona murallada, per la proximitat amb aquest element arquitectònic cal suposar que la zona afectada formaria part del vall (VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per J. Estrada el 1949 (VILA, 2001).

ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publicaciones, S.L. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.