Estació de Puig-reig Puig-reig

Berguedà
Carrer de L'Estació s/n, 08692-Puig-reig
L'Estació

Coordenades:

41.9664
1.8812
407294
4646651
08175-180
Patrimoni immoble
Edifici
Modernisme
Popular
XX
Bo
Inexistent
BIPCC 03
Fàcil
Social
Privada
Ref. Cad.:7848001DG0474N0001PO
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

És un edifici aïllat de planta rectangular, amb planta baixa més planta pis i golfes, orientada a l'oest. Les façanes son fetes amb aplacat de pedra i les obertures , d'arc de mig punt i arcs rebaixats, amb maó col·locat a plec de llibre. Els tancaments són de fusta pintades de color vermell. La coberta és a dues aigües de teules àrabs amb el carener paral·lel a la façana principal amb una petita llucana a la façana posterior.

Oficialment el "Tranvia o ferrocarril económico de Manresa a Berga", començà a veure la llum quan el seu projecte, plantejat des de feia temps, va ser presentat per a la seva aprovació a Corts el 1879. Dos anys més tard, concretament el 7 de Maig del 1881, s'atorgava a la Companyia abans esmentada, la concessió de la línia per un període de 60 anys. La Companyia General dels Ferrocarrils Catalans (CGFC) es va fundar el 4 de juliol de 1919 per a integrar tres empreses que explotaven diferents línies: Camins de Ferro del Nord-Est d'Espanya (entre Martorell i Barcelona); Ferrocarril Central Català (entre Martorell i Igualada); i Tramvia o Ferrocarril Econòmic de Manresa a Berga (entre Manresa, Berga i Guardiola de Berguedà).
El 17 de maig de 1946 caducà la concessió de la línia Manresa-Olvan, que passà a ser explotada per la "Jefatura de Explotación de Ferrocarriles por el Estado". El tram Olvan-Guardiola, però, per ser de concessió posterior, continuava propietat de la companyia. Precisament per aquest fet, per la dificultat que suposava l'explotació de la línia en sectors de diferent propietat, l'octubre de 1961 l'estat nomenà a Ferrocarriles Catalanes com a administradors per mitjà d'un conveni. El 1955 la competència amb el transport per carretera ja començava a notar-se. El tren feia 2 viatges diaris de pujada i dos de baixada (fins a Guardiola únicament), mentre que l'autocar en feia 10.
El 2 de Maig de 1972 s'aixecà la línia Olvan-Guardiola. L'1 de juliol de 1973 es feia el mateix entre Balsareny i Olvan. Més tard, degut a la unió subterrània dels pous de Balsareny i Sallent es suprimí el tram entre les dues poblacions. Al terme municipal de Puig-reig el tren feia parada a: el baixador de l'Ametlla, l'estació de Cal Vidal, a l'estació de Puig-rReig, al baixador de Puig-reig i al de Cal Prat.

SERRA, Rosa (1982). Aproximació a la historia de Puig-reig, Manresa
SERRA, Rosa. Puig-reig 1906-2006 (2006). Fotografies, Àmbit de Recerques del Berguedà. Historia Gràfica.
AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa b.18