El Ricart
Malla

  Osona
  Camí del Ricart
  Emplaçament
  Pel camí que passa darrera l'Ajuntament

  Coordenades:

  41.89714
  2.23991
  436950
  4638635
  Número de fitxa
  08111 - 19
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Isabelí
  Popular
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  P.E.U. Catàleg de Masies i Cases Rurals 2010
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 22934
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001303500DG33H0001OS
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  El Ricart és una masia d'origen medieval que va enderrocar-se durant el segle XIX per fer-hi una torre senyorial. És un edifici de planta quadrangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a quatre vessants, d'on sobresurt una lluerna central que dóna llum a la caixa d'escala. El frontis està definit per tres galeries horitzontals amb decoració isabelina als pòrtics, rematades amb una terrassa transitable. La galeria de la planta baixa cobreix el portal d'entrada, que és d'arc carpanell de pedra amb la clau inscrita: "JOSEFA CALVARIA BEULAS Y RICART DE MOLAS 1866". A la resta de façanes les obertures són d'arc pla emmarcades amb pedra, algunes de les quals incorporen llindes reaprofitades de l'edifici primitiu, com la que hi consta la data: "1758". Alguns dels finestrals tenen sortida a balcons de baranes forjades. Les obertures de les golfes són en forma d'òcul. Els nivells de forjat es posen de manifest a l'exterior a través de cornises motllurades. A la façana posterior s'hi adossa un cos annex de planta baixa, pis i altell amb la coberta a un vessant que desaigua per mestral. En aquest les obertures són totes arrebossades. El tractament dels murs és arrebossat i pintat.

  A pocs metres a xaloc hi ha l'edifici de la masoveria. Està formada per dos volums adossats, el primer de planta baixa, pis i golfes i el segon de planta baixa i pis. El primer s'obre amb dues galeries de dos pòrtics, amb pilars de maó i barana de fusta. El portal del segon volum té la llinda de fusta i els brancals de pedra, mentre que la resta d'obertures són amb llinda de fusta. Des d'aquests cossos comença una tanca amb pilars d'obra, que incorporen una portalada de ferro forjat on hi ha gravada una creu de malta i la data "1870 El Ricart".

  L'any 1365 el mas Ricard de Malla ja tenia el domini directe l'altar del Cos de Crist. En el fogatge de l'any 1553 hi consta que en el mas Ricart hi vivia Gaspar Masjoan. Durant la segona meitat del segle XIX s'hi va fer una gran reforma senyorial.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Malla (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  Pla Especial de Catalogació de les Masies i Cases Rurals de Malla. Ajuntament de Malla, 2010.