El Feu
Malla

  Osona
  Camí del Feu
  Emplaçament
  Des de la ctra. BV-5303, des d'on comença el camí de la casa

  Coordenades:

  41.84763
  2.24772
  437549
  4633133
  Número de fitxa
  08111 - 18
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  P.E.U. Catàleg de Masies i Cases Rurals 2010
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 22933
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001805500DG33D0001XX
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  El Feu és una masia construïda al segle XIX com una masia clàssica de tres crugies. A mitjans del segle XX s'hi va adossar una torre quadrangular. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos, definits per obertures d'arc pla de pedra, de les quals les del pis tenen sortida a balcons de baranes forjades. L'eix central presenta el portal d'accés, d'arc escarser de pedra, i una galeria de tres pòrtics d'arc apuntat de pedra amb estries al pis superior. Entre aquesta i el finestral del pis hi ha una llinda inscrita: "ABE MARIA PURISIMA SIN PECADO EU E CONSEBIDA. PROPIEDAT DE JOAN BAUCELLS FEU 1879" i una creu intercalada. Cal apuntar que la llinda d'una de les finestres de l'eix lateral està inscrita "1683" i l'anagrama de Crist, molt deteriorada, aprofitada del mas antic. L'entrada de la casa està sostinguda amb volta catalana. A l'extrem de llevant s'hi adossa una torre quadrangular de quatre nivells d'alçat i la coberta a quatre vessants. Presenta un portal d'arc escarser ceràmic dos finestrals d'arc carpanell amb sortida a un balcó corregut al pis, dues finestres d'arc pla arrebossat al segon pis i tres finestres d'arc de mig punt arrebossat a les quatre cares del nivell superior. Sota aquests pòrtics hi ha un plafó on hi consta l'any "1952". A les façanes laterals i posterior les obertures són d'arc pla, unes de pedra carejada i d'altres arrebossades, distribuïdes de forma aleatòria. La part posterior té unes escales exteriors perpendiculars que permeten accedir directament al pis. El tractament dels murs és arrebossat i pintat. A la façana de ponent s'hi va adossar de forma perpendicular un volum modern. A poca distància del mateix hi ha la cabanya, oberta amb un portal d'arc de mig punt de pedra.

  Des del seu origen, el mas Feu formava part de la Quadra de l'Aguilar, gairebé tocant el límit del seu terme amb la Quadra de Torrellebreta o Miramberc. En el fogatge de l'any 1497 hi consta el mas Feu dins d'aquesta Quadra. En el fogatge del 1553 consta que el batlle de la Quadra era un tal Bartomeu Feu, propietari del mas Feu. Durant la segona meitat del segle XVII, la casa apareix inclosa en la parròquia de Seva i pertanyia a Josep Feu. El mas va ser reconstruït a mitjans del segle XIX pel Pere Baucells Feu, a poca distància de la masia antiga, situada en terme de Balenyà. Els actuals propietaris en són descendents.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Malla (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  PLADEVALL, A. (2001). Seva: poble de la Plana de Vic, portal del Montseny. Barcelona: Parnass Ediciones.
  Pla Especial de Catalogació de les Masies i Cases Rurals de Malla. Ajuntament de Malla, 2010.