El Cós Tavèrnoles

  Osona
  Plans de can Riera
  Pel camí que surt a mà esquerra aproximadament al quilòmetre 1,3 de la carretera BV-5213.
  494 m

  Coordenades:

  41.96159
  2.30832
  442682
  4645743
  08275 - 14
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVII
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 6 (arquitectònic). BCIL.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  001800800DG44E0001PY
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta rectangular, formada per dos cossos adossats, fruit de dues etapes constructives.
  L'edifici original és de planta quadrangular i consta de planta baixa i dos pisos. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a migdia.
  La façana principal presenta un portal d'arc de mig punt adovellat, i vuit finestres simètriques, emmarcades amb grans carreus amb ampits motllurats. En destaquen dues d'aquestes finestres, decorades amb relleus i amb la inscripció "1697". Les finestres de les altres façanes són de característiques similars a les de la façana de migdia. Al pis superior de la façana nord hi ha un porxo.
  Adossat a la banda de ponent, hi ha un cos de planta rectangular que consta, a la façana nord, de planta baixa i, a la façana de migdia, de planta baixa i planta pis.
  La coberta és, a la banda de migdia, a una vessant seguint la de l'edifici original i, a la banda nord, és una terrassa. A la façana de migdia, s'hi obren dues grans finestres d'arc de mig punt de maó a cada planta. A ponent, hi ha un bonic balcó amb barana i pilars de fusta.
  La lliça es troba tancada per la casa, juntament amb la pallissa i els coberts; s'hi accedeix a través d'un portal quadrat tancat amb reixa de ferro, cobert per una petita teulada a dues vessants.
  El parament dels murs és de pedra sense revocar.

  Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 7.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.