El Compòsit Tavèrnoles

Osona
Baga del Compòsit
Pel camí que surt a mà esquerra pocs metres després del quilòmetre 7 de la carretera N-141d.
542 m

Coordenades:

41.94505
2.33203
444633
4643891
08275-13
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 19 (arquitectònic). BCIL.
Fàcil
Residencial
Privada
001002900DG44C0001DA
Virgínia Cepero González

Masia formada per dos volums a diferent nivell, amb dos annexos adossats.
El volum més antic és de planta rectangular, i consta de planta baixa i dues plantes pis (la superior afegida en una reforma posterior). La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a llevant.
Presenta un portal rectangular, cobert per una petita teulada a una vessant, que es troba a la façana principal; sobre la llinda hi ha inscrit l'any "1773".
A migdia se li adossa un cos de planta rectangular, que consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a llevant, seguint la façana del volum antic.
En quant a les obertures, al volum més antic, s'hi obren dues finestres amb carreus a la planta baixa, i tres finestres també amb carreus, al primer pis. La resta de finestres són de factura contemporània.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 24.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

Segons la data gravada al carreu situat sobre la porta principal, la masia fou construïda o ampliada l'any 1773.

COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.