Coromines Tavèrnoles

Osona
Pla de Coromines
Per un camí que surt a mà dreta aproximadament al punt quilomètric 7,5 de la carretera BV-5213.
650 m

Coordenades:

41.96358
2.36041
447000
4645930
08275-12
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 35 (arquitectònic). BCIL.
Sí, IPA.: 24260.
Fàcil
Residencial
Privada
001304700DG44F0001ZG
Virgínia Cepero González

Coromines és una masia amb un barri tancat. La casa és de planta rectangular i consta de planta baixa, dos pisos i golfes. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a migdia.
La façana presenta un portal d'arc de mig punt, amb la dovella central amb la data "1867" gravada.
Les finestres són de disposició simètrica, rectangulars i amb arcs escarsers; s'hi obre una finestra a ambdues bandes del portal, i tres finestres als dos pisos superiors. A les golfes hi ha una gran finestra d'arc de mig punt.
La façana de llevant és cega i s'hi adossa un cos de factura contemporània. A tramuntana sobresurt un forn a nivell de planta. La façana de ponent també és cega i s'hi adossa un cos de planta arrodonida.
Hi ha un cos afegit a ambdós bandes del portal, de planta rectangular, i d'una sola planta. Les cobertes són a dues vessants, amb el carener paral·lel al pati interior.
Un mur de pedra tanca el pati enllosat, al que s'accedeix per un portal cobert per una petita teulada a dues vessants, amb el carener paral·lel a la porta.
A pocs metres a l'est de la casa, hi ha una petita cabana de planta quadrada. La coberta és a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana, que està orientada a migdia. Presenta un petit portal rectangular amb porta de fusta.
Els murs de les diverses construccions són de maçoneria i maó, amb elements de pedra ben treballada.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 39.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

La referència més antiga d'aquesta casa es troba a un document de l'Arxiu Episcopal de Vic de l'any 1430. La casa es troba dins l'antic terme de la parròquia de Vilanova, al lloc d'Ardola.
Hi residí la família Coromines fins a mitjans del segle XVIII, quan es van instal·lar masovers.
La data "1867" inscrita al portal correspon, possiblement, a una de les reformes de les que ha estat objecte la casa al llarg del temps.

COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).