El Pendís Tavèrnoles

Osona
El Pendís
Pel camí que surt a mà esquerra aproximadament del punt quilomètric 2,6 de la carretera BV-5213.
507 m

Coordenades:

41.96009
2.32079
443714
4645568
08275-15
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 12 (arquitectònic). BPU.
Fàcil
Residencial
Privada
001902200DG44E0001KY
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i planta pis. Està formada per dos volums a diferent nivell de teulada. Les cobertes són a dues vessants, amb teula àrab, i el carener paral·lel a la façana, orientada al sud.
La casa està totalment rehabilitada, i actualment no s'hi observen elements antics.
El nivell de l'esquerra sembla ser l'original, i el de la dreta posterior.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 16.
Aquesta casa s'ha fitxat, únicament, perquè es troba present al Catàleg de masies i cases rurals i al Catàleg de béns a protegir del POUM.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

No es coneix cap referència sobre l'antiguitat de la casa.

COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).