El Pendís Tavèrnoles

  Osona
  El Pendís
  Pel camí que surt a mà esquerra aproximadament del punt quilomètric 2,6 de la carretera BV-5213.
  507 m

  Coordenades:

  41.96009
  2.32079
  443714
  4645568
  08275-15
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XX
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 12 (arquitectònic). BPU.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  001902200DG44E0001KY
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i planta pis. Està formada per dos volums a diferent nivell de teulada. Les cobertes són a dues vessants, amb teula àrab, i el carener paral·lel a la façana, orientada al sud.
  La casa està totalment rehabilitada, i actualment no s'hi observen elements antics.
  El nivell de l'esquerra sembla ser l'original, i el de la dreta posterior.

  Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 16.
  Aquesta casa s'ha fitxat, únicament, perquè es troba present al Catàleg de masies i cases rurals i al Catàleg de béns a protegir del POUM.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  No es coneix cap referència sobre l'antiguitat de la casa.

  COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).