Creu dels Carlins
Folgueroles

  Osona
  Carretera N-141d, km. 7
  Emplaçament
  A la banda est del terme municipal, sota Puigtinyós i al costat del pont del Vent
  562 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93991
  2.3358
  444941
  4643318
  Número de fitxa
  08083 - 41
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XX
  Any
  1927
  Estat de conservació
  Dolent
  Completament coberta per l'abundant vegetació que caracteritza la zona
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Altres
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 08082A00600004
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Creu de pedra aïllada i situada al marge de migdia de la carretera, al costat del pont del Vent i assentada damunt de la roca natural de la zona. Està formada per un basament de grans dimensions i de planta quadrada, damunt del que s’assenta un fust troncopiramidal format per dues grans peces i rematat amb un coronament motllurat rematat amb una robusta creu llatina. La cara frontal del fust, orientada a ponent, presenta la següent inscripció gravada: “A LA MEMO-RIA DEL JO-VE PERE CODI-NA NATURAL I VEHÍ DEL PO-BLE QUE MORI VAIX DE AQUEIX PONT EL DIA 4 DE OCTUBRE DE 1925 VICTIM D’UN FALS VIARATGE DE VICI- CLETA. FOLGAROLES MARS 1927 E. C. S.”.

  L’element està inclòs dins dels límits de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona.

  Segons la documentació consultada, el topònim amb el que es coneix la creu fa referència a l’assassinat de dos nois de Folgueroles a finals del segle XIX, durant la darrera carlinada. Tot i això, si tenim en compte la inscripció que hi ha gravada al fust, aquesta hipòtesi és incorrecta. És probable que la creu fos erigida pels familiars o amics del difunt.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació B.10.