Creu de Massalliga Sant Cugat Sesgarrigues

Alt Penedès
En una cruïlla de camins rurals, al final del c. Puigcigró. Al SW neix l'anomenat camí d'Olèrdola.
Al c. Puigcigró, al barri del mateix nom.

Coordenades:

41.35785
1.74517
395039
4579243
08206-17
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Antic
Romà
Modern
Contemporani
II aC-XX
Bo
Va ser restaurat l'any 1989
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Religiós i/o funerari
BCIN Decret 571/63 de 14/02/1963
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Tríade scp

Es tracta d'una columna de pedra d'1,30 m i 30-40 cm de diàmetre dividida en tres trams. La columna es aguantada per una peanya o pedestal de forma conoidal tallat per la part superior. La base de la fita ésta format per dues plataformes formades per blocs de pedra circulars, concèntriques i superposades, la superior de diàmetre menor a la inferior. La columna està coronada per una creu de ferro d'uns 90 cm. L'element té una alçada total de 3,20 m aproximadament.

Referència cartogràfica: mapa topogràfic de Catalunya 1:5000. Sant Cugat Sesgarrigues 419-7-7 (279-127). Institut Cartogràfic de Catalunya. Segona edició: desembre 1998. La Creu de Massalliga està registrada a l'inventari d'immobles d'interès arquitectònic de propietat municipal realitzat pel Servei de patrimoni arquitectònic de la Diputació de Barcelona de l'any 1988.

Alguns estudiosos locals defensen l'hipotèsi que la creu va ser un mil·liari romà. Actualment estaria lleugerament desplaçada del seu emplaçament inicial, la Via Augusta romana. Es dóna la circunstància, segons els mateixos estudiosos, que a una milla exacte, a l'actual Mas Comtal hi havia hagut un altre, avui desaparegut. La creu va ser malmesa durant la guerra civil. L'any 1989 es va fer un acte de nova benedicció de la Creu, un cop restaurada. Abans de la guerra civil la Creu de Massalliga era una de les estacions del Via Crucis que es feia al poble. Al llibre de Bastardes (citat a la bibliografia) apareix una fotografia de la creu de l'any 1927.

SOLÉ i BORDES, Joan; MIRET i VIA, Antoni. Massalliga. Societat Coral el Raïm. Sant Cugat Sesgarrigues 2000 BASTARDES i PARERA, Albert. Les Creus al Vent. Editorial Millà, 1983