Creu del Padró Sant Cugat Sesgarrigues

Alt Penedès
Carretera BV-2429, al començament del carrer Padró.
Des de la N-340 al marge esquerra de la carretera BV-2429, a l'alçada del c. Padró

Coordenades:

41.492515458489
1.8755527881882
406139
4594044
08206-18
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
S'observen algunes parts restaurades amb materials moderns (ciment) que trenquen el conjunt de pedra. Seria convenient restaurar de manera més acurada aquestes parts evitant materials que trenquin la línia estètica de la creu.
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Religiós i/o funerari
BCIN Decret 571/63 de 14/02/1963
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Tríade scp

Element de pedra format per un una base doble concèntrica de blocs de dimensions diferents quadrangulats o triangulars col·locats formant un polígon. A sobre, un pedestal quasi bé ortoèdric aguanta una columna de fust octogonal i capitell motllurat. Coronant la columna hi ha la creu pròpiament dita de tipus grec amb l'extrem dels braços tallats amb la forma de la flor de lis. A la part central de la creu hi ha una inscripció: "Recuerdo de la Santa Misión 1940" i per l'altra cara les inicials JHS. La creu es troba dintre d'una parcel·la de pocs metres quadrats enjardinada. Enmig hi ha un mosaic de rajoles ceràmiques que conté un escrit poètic dedicat a la Creu del Padró signada per Pere Forns.

Referència cartogràfica: mapa topogràfic de Catalunya 1:5000. Sant Cugat Sesgarrigues 419-7-7 (279-127). Institut Cartogràfic de Catalunya. Segona edició: desembre 1998. La Creu del Padró està registrada a l'inventari d'immobles d'interès arquitectònic de propietat municipal realitzat pel Servei de patrimoni arquitectònic de la Diputació de Barcelona de l'any 1988.