Corrons de la Plaça de l'Església Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
Al voltant de l'església parroquial de Santa Maria i de l'Ajuntament de Santa Fe

Coordenades:

41.38452
1.72109
393068
4582233
08249-45
Patrimoni moble
Col·lecció
Contemporani
XIX-XX
Regular
La major part d'aquests corrons estan força erosionats.
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Santa Fe del Penedès. C. de l'Horta, 1. Santa Fe del Penedès.
Oriol Vilanova

Conjunt de sis antics corrons fets amb pedra calcària, que eren utilitzats per batre el blat per la pagesia de Santa Fe. Els corrons es troben escampats pel jardí que hi ha al voltant de l'església de Santa Maria de Santa Fe, a les façanes sud i nord, així com davant de la façana de la Casa de la Vila. Tots els corrons presenten una forma cònica.
Hom troba el primer d'aquests sis corrons situat a la zona jardí que hi ha a la dreta de la porta d'entrada a la Casa de la Vila. Les seves dimensions són de 70 cm de llarg, i una amplada de 31 cm de diàmetre a l'extrem més ample i de 25 cm de diàmetre a l'extrem més estret
Un segon corró es troba ubicat a la zona jardinada ubicada a l'esquerra de la porta d'entrada a la Casa de la Vila. Té unes dimensions de 67 cm de llargada, i una amplada de 25 cm de diàmetre a l'extrem més ample i de 22 cm de diàmetre a l'extrem més estret.
El tercer corró es troba al costat dret de la campana en record de mossèn Julià Altet (fitxa 12). Té unes dimensions de 70 cm de llargada, i una amplada de 25 cm de diàmetre a l'extrem més ample i de 17 cm de diàmetre a l'extrem més estret.
El quart corró es troba situat al costat de la rampa que permet l'accés a l'església per a persones amb mobilitat reduïda, a la cantonada sud-oest del temple. Té unes dimensions de 84 cm de llargada, i una amplada de 42 cm de diàmetre a l'extrem més ample i de 27 cm de diàmetre a l'extrem més estret. Conserva un cercle de ferro a l'extrem més estret, està col·locat verticalment i coronat per un test de ciment afegit posteriorment.
El cinquè corró es troba la recinte de l'antic cementiri de l'església, a la banda nord de l'edifici, al costat d'un contrafort de la paret en què hi ha una antiga fornícula. Té unes dimensions de 70 cm de llargada, i una amplada de 30 cm de diàmetre a l'extrem més ample i de 22 cm de diàmetre a l'extrem més estret. Està col·locat en posició vertical, assentat sobre un sòcol de dos graons afegit posteriorment, que li serveix de base, i coronat per una peça de forma piramidal, també col·locada amb posterioritat.
Finalment, el sisè corró es troba també al recinte de l'antic cementiri de l'església, gairebé tocant al límit del recinte, sota un dels arbustos que hi ha plantats. Té unes dimensions de 69 cm de llargada, i una amplada de 40 cm de diàmetre a l'extrem més ample i de 25 cm de diàmetre a l'extrem més estret. Està col·locat en posició vertical, assentat directament sobre el terra, i coronat per una escultura de terracota col·locada amb posterioritat.

Segons informació oral obtinguda dels senyors Jaume Bosch Font i Enriqueta Montané Papió, així com de la senyora Roser Montserrat i del senyor Joan Lloret, aquests corrons provenen de diverses cases del poble que han estat enderrocades. Segons aquests testimonis, aquests objectes foren recollits d'aquests indrets pel senyor Albert Bosch, qui els va anar disposant al seu actual emplaçament amb la voluntat de guarnir l'espai al voltant de l'església.