Pica/abeurador de la Plaça de l'Església Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
A la Plaça de l'Església, davant de la façana sud de l'església

Coordenades:

41.38451
1.72114
393072
4582232
08249-41
Patrimoni moble
Objecte
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Santa Fe del Penedès. C. de l'Horta, 1. Santa Fe del Penedès.
Oriol Vilanova

Recipient de forma rectangular fet en pedra calcària, que podria haver tingut com a ús ser una pica o abeurador. Té unes dimensions de 220 cm de llarg x 98 cm d'ample, amb una alçada externa de 57 cm i una profunditat interna de 30 cm. Presenta, a la vora, un rebaix corresponent a l'encaix per a una tapadora. Aquesta vora té un gruix de 13 cm. A la cara oest del recipient hi ha un orifici circular de 5 cm que la perfora.

Part de la informació d'aquesta fitxa ha estat recollida a partir de l'entrevista oral mantinguda amb el senyor
Joan Lloret el dia 13/05/08.

Segons el senyor Joan Lloret, la pica prové d'una antiga bodega, anomenada bodega de Cal Galup, que va ser enderrocada als anys '70 del segle XX. Cal Galup, també anomenada la Casa Gran, era una de les cases més importants del poble. Com la resta dels elements que es poden observar al voltant de l'església de Santa Maria de Santa Fe, aquesta pica fou col·locada al seu actual emplaçament pel senyor Albert Bosch.

VENDRELL I VENDRELL, Remei, et alii. (1994): "Santa Fe del Penedès. Un municipi històric al cor de l'Alt Penedès." Edita: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Santa Fe del Penedès, p. 173.