Baldús Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
Masia Baldús, 9. Plaça de les Alzines, 08792

Coordenades:

41.39286
1.70621
391838
4583177
08249-40
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 001700CF13C001
Oriol Vilanova

Conjunt agrícola format per diversos edificis annexos a una masia principal. Aquesta és una casa de planta rectangular amb teulada a doble vessant formada per dos cossos: un cos on es troba la porta d'entrada, que presenta planta baixa i pis, i un cos més elevat a l'esquerra del primer, que presenta un pis més. La porta d'entrada a la casa, situada al cos principal, és d'arc de mig punt adovellat. És la única obertura de pedra vista, mentre que les finestres restants presenten els marcs emmotllurats amb guix, resultat de la restauració de l'edifici. La resta de la façana està igualment arrebossada amb guix d'un color blanc trencat, excepte el sòcol, fet d'estuc de guix de color groc apagat. A cada costat de la porta d'entrada s'obre una finestra, d'arc de mig punt, i al primer pis s'obren tres finestres d'arc el·líptic o de volta de cordill, situades cadascuna a sobre de les obertures del pis inferior. Corona la façana el ràfec de la teulada.
Davant d'aquesta façana principal s'obre el pati d'entrada a la finca, amb un porxat a cada banda d'arcs de mig punt fets de maó vist; el pati està tancat per un mur amb una porta de reixa de ferro, a mode de baluard. Dins del pati, al costat de la porta d'entrada, hi ha un pou circular recolzat en un sòcol, arrebossat de ciment el cos central i la boca decorada amb un mosaic escacat format per petites tessel·les de ceràmica blanques i blaves. Destaca la reixa de ferro forjat que tapa actualment la boca del pou, així com l'arc de ferro amb la corriola de la galleda. Segons informació oral, aquest pou, per bé que restaurat, recull l'aigua d'una mina que es va fer als anys '30 del segle XX per captar l'aigua freàtica.

Bona part de la informació d'aquest conjunt monumental ha estat obtinguda a partir d'informació oral dels senyors Francesc Xavier Jané, Manel Jané i Nati Jané. Segons aquesta informació oral, als voltants de la finca de Baldús hi ha alguns pous de glaç, ara per ara desapareguts.
Relacionat amb el pou descrit, els propietaris de la finca informen que antigament hi havia una sínia enmig del pati, que estava comunicada amb el pou.

El document més antic del qual té coneixement la família Jané, actual propietària de Baldús, i que fa referència a la casa, és un plet del segle XVIII que la família Duran, propietària de Baldús abans que els Jané, va mantenir contra el monestir de Montserrat, el qual havia rebut Baldús per via testamentària. El plet es va resoldre a favor d'una dona membre de la família Duran, la qual es va casar amb un Jané, moment en que Baldús va restar vinculada a aquesta família fins avui dia.
La família Jané vivia a Vilafranca, al carrer Sant Joan, i tan sols anava a Baldús durant la temporada de la sega del cereal i de la verema, deixant el conjunt agrícola en mans de masovers durant la resta de l'any. A la dècada dels anys '30 del segle XX, els avis dels actuals propietaris es traslladen a viure a Baldús de manera permanent, fet que s'ha mantingut fins a l'actualitat.

VENDRELL I VENDRELL, Remei, et alii. (1994): "Santa Fe del Penedès. Un municipi històric al cor de l'Alt Penedès." Edita: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Santa Fe del Penedès, p. 169.
Portal web de Santa Fe del Penedès: http://www.stafe.net/Turisme.aspx