La Casa Nova Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
En un camí a llevant de les caves Giró Ribot i a ponent de la riera de la Casa Nova

Coordenades:

41.3887
1.72035
393013
4582698
08249-39
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
1681
Dolent
La casa està deshabitada, i tot i que es conserva la seva estructura està molt malmesa i en seriós perill d'enfonsament . L'aspecte de l'interior de la casa és de complet abandó; està ple de deixalles i mobles vells, si bé conserva l'embigat de fusta, igualment molt malmès.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Finques Dorda, S.A. Veïnat Mata, s/n. Mataró.
Oriol Vilanova

Casa de planta rectangular amb teulada a doble vessant, amb planta baixa, pis i golfes. A la façana sud destaca el portal principal d'entrada, adovellat amb arc de mig punt. A la dovella central es veu un escut amb unes lletres il·legibles i, a sota, la data 1681. A cada costat d'aquest portal s'observen dues portes més, de mida més petita, tres finestres al primer pis i una petita obertura a les golfes, a la part superior.
Les quatre façanes de l'edifici presenten un arrebossat desprès en algunes zones, deixant a la vista el material constructiu, en aquest cas, tovot. Aquest fet és especialment remarcable a la façana oest de l'edifici. Aquesta mateixa façana presenta una porta a la planta baixa, coberta pràcticament per la vegetació que creix arran de terra, i una altra porta a la part esquerra de la primera planta; a aquesta porta probablement s'hi accedia des d'una escala exterior actualment desapareguda. La façana nord presenta únicament obertures a la planta baixa i al primer pis. Finalment, a la façana est s'observen les restes del mur d'un tancat de pedra, adossat a la part baixa de la paret, i una obertura a la part alta de la façana, a l'alçada de les golfes.
Al primer pis, algunes de les finestres presenten festejadors.

Part de la informació d'aquesta fitxa ha estat recollida a partir de l'entrevista oral mantinguda amb la senyora Josefina Murgades el dia 09/05/08 i amb el senyor Joan Lloret el dia13/05/08.

Segons informació oral de la senyora Josefins Murgades, a la Casa Nova s'hi havia criat cavalls.

"TOT SANTA FE" Butlletí informatiu de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès, nº 29. Gener de 2007, p. 15.