La Casa del Pont Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
A llevant del nucli urbà de Santa Fe, a les caves Giró Ribot

Coordenades:

41.38904
1.71585
392637
4582741
08249-38
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
Modern
XV-XVI
Bo
Si bé tot el conjunt està restaurat, alguns espais interiors, com l'antiga destil·leria de brandi, encara estan pendents de restauració, objectiu que s'han marcat els propietaris de la finca.
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 51801CF9822N
Oriol Vilanova

Conjunt agrícola format per diversos edificis adossats a una masia principal. Al voltant d'aquest conjunt hi ha diverses naus industrials que formen part de les caves actuals.
La masia principal és un edifici de planta rectangular amb teulada a doble vessant coberta amb teula àrab, amb la façana orientada a llevant. Aquesta presenta un portal d'entrada adovellat d'arc de mig punt, amb una porta de fusta de doble batent, original, amb pom circular de ferro decorat, que centra la façana. A cada banda de la porta hi ha una finestra protegida amb reixa de ferro forjat, la de la dreta sensiblement més allunyada de la porta, ocupant un pedrís arran de terra l'espai entre l'esmentada finestra i la porta.
Sobre el portal d'entrada, a l'alçada del primer pis, s'obre una finestra d'arc de llinda amb marc de pedra i amb balcó de ferro forjat. A cada costat d'aquest balcó s'obre una finestra rectangular, sense balcó; si bé la de la dreta està més apartada, situada exactament sobre la finestra de la planta baixa.
Aquest desplaçament de les finestres respecte a l'eix central de l'edifici respon al fet que la façana original es veu retallada pel costat esquerre per un cos adossat posteriorment, la teulada del qual sobresurt lleugerament per sobre del vessant de la principal, tot i que està inclinada en el mateix angle que aquesta. A l'esquerra d'aquest cos adossat hi ha un baluard que forma la cantonada esquerra de la finca, amb un portal d'entrada amb una reixa de ferro, sobre el qual hi ha una petita teulada. L'interior d'aquest baluard formava l'era de la casa, i actualment és un pati amb una part porxada sota la qual es conserva un antic cup de fermentació de vi.
A la dreta de l'edifici principal trobem un altre adossat, posterior, de planta rectangular i amb teulada a doble vessant, amb la porta d'entrada elevada a la façana nord, a la qual s'hi accedeix per una escala metàl·lica. A la part nord hi ha, també, un cos annex que presenta, a la paret exterior, una arcada ogival de pedra actualment tapiada. Aquest cos edifici presenta cantoneres de pedra.
Les façanes de tot el conjunt rural estan actualment arrebossades de guix, respectant, però, els arcs de les obertures més importants, que presenten la pedra vista.
L'interior de l'edifici presenta un aspecte polit i acurat, resultat de la restauració a què s'ha vist sotmès, deixant la pedra vista en algunes arcades i marcs de les portes.

Part de la informació ha estat obtinguda a partir de converses mantingudes amb la senyora M. Rosa Giró Ribot, propietària de la finca i de les caves Giró Ribot.

Segons informació oral de la senyora Mª Rosa Giró Ribot, als edificis que conformen la finca actual hi vivien diverses famílies pageses. Amb el temps, la família Giró Ribot ha anat concentrat la propietat d'aquests edificis.
La família s'ha dedicat a l'elaboració de vins des de diverses generacions enrere, si bé a partir dels anys '60 del segle XX s'instal·la a la finca una destil·leria de brandi, amb la qual diversifiquen la varietat dels seus productes. Les caves actuals són dels anys '90.

VENDRELL I VENDRELL, Remei, et alii. (1994): "Santa Fe del Penedès. Un municipi històric al cor de l'Alt Penedès." Edita: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Santa Fe del Penedès, p. 171.
Portal web de Santa Fe del Penedès: http://www.stafe.net/Turisme.aspx