Corredossos de Sant Roc Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Santa Esperança, 15, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.6077
2.28859
440722
4606465
08096-225
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Necessita consolidació
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Fàcil
Social
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

El més de febrer de 1986 es van portar a terme obres a la part inferior on a l'actualitat es troba la capella. La finalitat de les obres era adequar-hi unes canalitzacions, per aquest motiu es va obrir una rasa al paviment. Segons J. Estrada només s'hi va recuperar un fragment de ceràmica "sigil·lada clara". No obstant precisa que "la manca de temps i la pressa amb què s'han fet les obres han impedit un seguiment més acurat" (1993: 110) (VILA, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per J. Estrada, 1986 (VILA, 2001).

ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publica-ciones, S.L. Revista. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.