Cista de Cal Pallot
Puig-reig

  Berguedà
  Museo Diocesà i Comarcal de Solsona, Plaça Palau, 1, 25280 Solsona
  25280 Solsona
  Emplaçament
  Magatzems Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

  Coordenades:

  41.97408
  1.87893
  407117
  4647506
  Número de fitxa
  08175 - 86
  Patrimoni moble
  Tipologia
  Objecte
  Prehistòric
  Edats dels Metalls
  Segle
  3.000 a C
  Estat de conservació
  Regular
  Protecció
  Legal i física
  Accés
  Restringit
  Científic
  Titularitat
  Privada accessible
  Bisbat de Solsona
  Autoria de la fitxa
  Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

  Cista funerària formada per dues lloses de la cambra sepulcral, saquejada, que contenia al menys dos esquelets, un dels quals encara conservava el crani quan Mn. Serra Vilaró el va localitzar. En la mateixa cista s'hi va recollir una peça de dentàlium, un disc de petxina perforat i dos fragments de ceràmica a mà, de pasta grollera i de color rogenc. Tots aquests elements constituïen part d'un aixovar segurament més ampli.

  A Catalunya els dòlmens són un fenomen característic de la seva zona nord i central. Al sud del Cardoner i del Gaià no es coneixen sepulcres megalítics. El megalitisme català està dividit en dos subgrups molt diferents: el de les planes i serralades litorals, el de les muntanyes pirinenques, i el dels altipans centrals, manifest en cistes amb túmuls (mitjan del V mil·lenni A.C.), que evoluciona cap a les cistes o cambres del Solsonià (primera meitat del IV). Entre el IV i el III mil·lenni hi arriben sepulcres de l'àrea litoral que coneixien un gran apogeu en el III ,mil·leni. Les sepultures megalítiques presenten arquitectures variades, destinades a servir per a un sol enterrament o a ser reutilitzades moltes vegades, i entre les primeres, com és el cas de la de Cal Pallot, hi ha les cistes amb túmul del neolític mitjà (V-IV mil·lenni A.C.), amb cambres poligonals dins de grans estructures tumulàries; i també les petites cistes quadrangulars - anomenades megalítiques - del calcolític i edat del bronze (III-II mil·lenni A.C.), especialment a la meitat nord del país, molt lluny de les primeres tombes megalítiques, pensades per ser reutilizades, són els sepulcres de corredor, i les darreres els dòlmens simples.

  SERRA VILARÓ, J. (1922). "La Cova de Can Mauri i els megàlits del Coll de l'Oreller", "Museaeum Archeologicum Diocesanum", Solsona XANDRI, Joanna (1986), "El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (2)", a L'EROL núm. 18, p. 49-50. VILADES, R. (1994). Senyors i pagesos a la vall de Merlès, a L'EROL núm. 44 SANCHEZ, E (1989). "Del bronze final a la primera edat del ferr oa Catalunya Central (assaig de periodització) (s. VIII-V a C), a "Esàcio, Tiempo y Forma,. S.I. Prehistoria y arqueologia, Tomo 2, p.249-280. AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i artístic. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa e.7