Col·lecció de Ceràmica ibèrica del Serrat de l'Oca Puig-reig

Berguedà
Sala de reunions regidoria d'Urbanisme, Ajuntament de Puig-reig, Carrer Pau Casals, 1
Ajuntament de Puig-reig

Coordenades:

41.97403
1.87897
407121
4647501
08175-87
Patrimoni moble
Objecte
Ibèric
Antic
Edats dels Metalls
VI a C
Bo
Física
BIPCC 28
Científic
Pública
Ajuntament de Puig-reig
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Conjunt de ceràmica procedent del jaciment del Serrat de l'Oca, situat cronològicament al segle VI aC, en un moment de transició entre el bronze final o l'edat del ferro i el període protoibèric. La col·lecció es conserva a l'Ajuntament de Puig-reig, exposada en una vitrina. Entre el conjunt destaquen 11 peces que es troben en més bon estat de conservació. Concretament, ceràmica feta a mà pròpia del bronze final (coneguda com hallstàtica), amb quatre vasos de formes diverses de superfícies brunyides i cuidades, cinc recipients (bàsicament olles) amb superfícies menys acurades i rugoses, i dos plats-tapadores bàsicament brunyits. Les decoracions són variades: majoritàriament a cordons aplicats amb incisions o impressions (de cardium, incisions en espiga i impressions de cordill metàl·lic enrotllat). El conjunt també inclou fragments de ceràmica feta a torn, probablement de tipus ibèric importada de la zona costanera.

Les excavacions fetes als jaciments del Serrat de l'Oca i al Serrat dels Lladres han pogut demostrar que al terme municipal de Puig-reig hi havia emplaçaments humans estables abans del segle VIII a.C., en el període del Bronze final i el ferro, caracteritzats per l'abandonament de la vida cavernícola i el desenvolupament d'una agricultura que possibilitava els excedents agraris amb la proliferació de sitges i un interessant sistema d'emmagatzement d'aigua; aquestes comunitats entraren en contacte amb els pobles colonials, i es produí un clar procés d'iberització (Serrat dels Lladres), amb importants restes constructives i ceràmiques a l'entorn del segle IV a.C.
El jaciment fou localitzat pel grup d'aficionats locals del Centre Excursionista de Puig-reig a principi de la dècada de 1980. L'any 1987 Eduard Sánchez va portar a terme una prospecció arqueològica en aquest indret, dins un programa d'investigació de les conques altes del Llobregat i el Cardener. Els anys 1988 i 1989 es va realitzar l'excavació del jaciment, sota la direcció d'Eduard Sánchez i Goreti Vila. El material recuperat va ser dipositat a l'Ajuntament de Puig-reig el 1987.

SANCHEZ, E (1988). "Jaciment inèdit en fase d'excavació. Memòria de la campanya de 1987, Servei d'Arqueologia de Catalunya.
SÁNCHEZ, E., [et al.] (1990). El Berguedà: de la prehistòria a l'antiguitat. Berga, Àmbit de Recerques del Berguedà, p. 189-194
SÀNCHEZ, E., [et al.] (1991). El Serrat de l'Oca (Puig-reig, Berguedà). Assentament del segle VI a C. a la Catalunya Central”. A :Pyrenae.