Castellot del Joveró
Jorba

  Anoia
  Al sud del nucli a l’est del Mas Joveró
  Emplaçament
  A l’oest de la Casa Roja i a l’est camí del Figuerot
  406,02

  Coordenades:

  41.58766
  1.54529
  378748
  4605018
  Número de fitxa
  08103 - 41
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Segle
  XIV
  Estat de conservació
  Dolent
  Es troba cobert per la vegetació i parcialment ensulsit.
  Protecció
  Legal
  BPU
  Fitxa de béns a protegir A8 del POUM
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  5823 Inventari Patrimoni Arquitectonic
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08102A008001140000LH
  Autor de la fitxa
  Cristina Belmonte - iPAT Serveis Culturals

  Torre fortificada de planta quadrangular feta amb blocs de pedra arenisca carejada col·locats a trencajunts definint filades més o menys regulars tot lligat amb morter de calç. Fa uns 8.50 m de llarg per uns 5.90 m d'amplada i els murs tenen entre 1 i 1.10 m d'amplada amb alçades superiors als 3 m. A ponent del mur sud, sembla que hi havia la porta d'entrada amb una llum entorn als 0.90 m i adovellada amb arc de mig punt a l'exterior i rebaixat a l'interior. Proper a la porta s'intueix un mur que podria delimitar un petit recinte.

  L'edifici es troba força arrasat, de fet no es conserven les dovelles de la porta i s'han ensulsit dues de les seves cantonades. A l'entorn s'observen restes ceràmiques d'època medieval. Recentment s'hi ha col·locat una placa que hi diu Torreta de la Mireia.

  Per les seves característiques podria tractar-se d'una construcció del segle XII o XIII, però poc es coneix sobre aquesta edificació, que sembla ser una torre de guaita subsidiària de Can Joveró.

  Està documentada amb aquest nom des de 1497 en endavant i podria correspondre segons M. Ignasi Mº Colomer, al domum de Culala de Guerau de Jorba, que li fou concedit pel bisbe de Vic, Pere de Redorta. Aquest edifici també conegut com mansi de Cucala o Cocala apareix citat en altra documentació al segle XIII i XIV.