Cases Ramon Millàs i J. Albanell Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Passatge Parés, 24-26
Al bell mig del nucli urbà, formant cantonada amb el carrer del Bisbe Morgades
527m

Coordenades:

42.01567
2.23846
436946
4651797
08215-106
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
Popular
XX
1934
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 7120401DG3572S, 7120436DG3572S
Adriana Geladó Prat

Conjunt de dos edificis cantoners de planta pràcticament rectangular, amb les cobertes de teula aràb de dos vessants i els careners perpendiculars a la façana principal. Estan distribuïts en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a ponent. Aquest parament presenta obertures majoritàriament rectangulars, amb els emmarcaments en relleu arrebossats. A la planta baixa hi ha dos portals i dues finestres (cal exceptuar la planta baixa del número 26, completament reformada). Al pis s'obren sis finestrals, tres per volum, alternats amb plafons rectangulars amb les cantonades esglaonades. Tenen sortida a balcons simples amb les llosanes motllurades i les baranes de ferro treballat. Les llosanes estan integrades en la mateixa cornisa motllurada que recorre la divisòria entre la planta baixa i aquest pis. Alhora, una motllura rectilínia bastida amb maons disposats a sardinell recorre la divisòria entre el nivell superior i les golfes. En aquesta planta s'hi obren dues petites finestres de perfil esglaonat (una a cada volum), amb els ampits de maons. La façana està coronada amb dos plafons de perfil esglaonat (un a cada edifici), que amaguen els careners de les cobertes. Aquests plafons estan rematats per unes motllures superiors bastides amb maons disposats a sardinell. Al centre hi ha dos pilars motllurats rematats amb orles ovalades, que emmarquen dos plafons romboïdals: en el número 26 hi ha les inicials "RM" i en el nº 24 l'any 1934. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat amb un to marronós, amb un sòcol d'aplacat de pedra en el número 24.
La façana de tramuntana, orientada al carrer del Bisbe Morgades, també té la planta baixa reformada. Al pis hi ha tres finestres rectangulars amb guardapols en relleu arrebossats i els ampits motllurats. També es conserva una cornisa motllurada que marca la divisòria entre els dos nivells. El parament de la planta superior està arrebossat i pintat amb el mateix revestiment que a la façana principal.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Corretja, cases de Maria Rosa Millàs.

La construcció és coneguda popularment com a can Corretja, renom procedent de Santa Eulàlia de Riuprimer i documentat a Sant Hipòlit a finals del segle XIX. Es tracta d'una nissaga de transportistes de passatgers, fruit de la unió de la Josepa Albanell i en Ramon Millàs. A principis del segle XX, els de can Corretja cobrien el servei de transport del Voltreganès a Vic i a Manlleu, amb tartanes. Més endavant, entre les dècades dels anys 30 i 40, crearen l'empresa de cotxes de línia i de taxis "Autos Voltregà" (actualment Rovira, cognom dels besnéts del primer Corretja).
Pel que fa a l'edifici, i segons el visat del projecte que es conserva a l'arxiu municipal de Sant Hipòlit, fou construït l'any 1934. Es conserva un plànol del projecte de la façana, on entre d'altres aspectes hi figura l'any 1934 i les inicials RM, corresponents a Ramon Millàs que és qui signa la sol·licitud (AMSHV c.1027). Segons les informacions orals, els cotxes de línia es guardaven en el garatge situat a la planta baixa de l'edifici, fins ben entrada la dècada de 1960. Actualment, i des de l'any 1977, hi ha l'oficina d'una entitat bancària.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 50-51, 101.
SEGURA I CARRERA, Antoni (1991). "Pinzellades dels mitjans de transports i comerç en la vila de Sant Hipòlit de Voltregà". <<0,97 km2>>. La revista de Sant Hipòlit de Voltregà. Any IV, nº 32, març 1991, p. 11.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 17, 46, 64.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 20.16.EA.