Casa Josep Oriol Brullet Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Sants Màrtirs, 10
A la banda nord-oest del nucli urbà, prop de les escales que comuniquen amb el carrer de l'Hospital
540m

Coordenades:

42.01753
2.23512
436672
4652006
08215-107
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Regular
El revestiment està degradat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6822114DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb un espai de pati allargat a la part posterior. Està bastit en un terreny amb un fort desnivell. Presenta una coberta de teula àrab de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a migdia. La composició de la façana s'ordena a partir de dos eixos verticals, amb dues obertures per planta. Totes elles són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. A la planta baixa hi ha el portal d'accés, situat a l'extrem més baix de la construcció, i una finestra simple protegida amb reixa de ferro. Les obertures dels pisos superiors es corresponen amb finestres amb el mateix tipus d'emmarcament que les de la planta baixa, i els ampits restituïts. La part més destacable de la construcció és la galeria situada a l'extrem de llevant de la segona planta. S'obre a l'exterior mitjançant una gran obertura rectangular protegida amb una barana de fusta. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat de color gris, amb un sòcol arrebossat de gramatge més dens situat a la planta baixa i adaptat al desnivell del carrer.

La construcció apareix grafiada en un plànol datat l'any 1863, en relació a un expedient de reclamació d'agravi que està dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, tot i que probablement sigui anterior si tenim en compte la seva tipologia. Fou reformada a principis del segle XXI.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 20.17.EA.