Casa Ramon Vall-lamora Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 39
Al començament del segon tram del carrer, prop del passatge Parés
525m

Coordenades:

42.01549
2.23904
436994
4651776
08215-44
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
1800
Regular
El revestiment està degradat.
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 7120442DG3572S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb pati posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec d'obra restituït. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a migdia. La planta baixa compta amb dos portals laterals reformats, d'obertura rectangular i amb els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. Al centre destaca un gran portal també rectangular, emmarcat en pedra i amb la llinda plana gravada amb l'any 1800 (cal destacar el porticó de fusta, ben conservat). Al segon pis hi ha una finestra simple i un finestral amb sortida a un balcó protegit amb la barana de ferro treballat i la llosana d'obra motllurada lateralment. Ambdues obertures són rectangulars i presenten els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes monolítiques. Una cornisa motllurada recorre la divisòria amb la planta superior, on destaca una antiga galeria reformada. Està formada per una successió de quatre arcs rebaixats amb les impostes motllurades, els quals foren tancats amb totxo. En aquest tapiat s'obriren quatre finestres quadrades amb els muntants de fusta. La façana compta amb un revestiment arrebossat i emblanquinat. El pis superior fou bastit amb maons.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Gil.

Segons les informacions obtingudes, cap als anys 60 del segle XX, en aquest edifici hi havia una botiga d'electrodomèstics. També tenim notícia que a l'edifici s'hi havia establert durant un temps una carnisseria anomenada can Gil.
En l'actualitat, l'edifici pertany als propietaris del forn de pa i pastisseria Vall-lamora, situat a l'edifici del costat.

Informació oral: Montserrat Molas i Josep Lluis Ramírez [Entrevista: 31-01-2020].
Informació oral: Valentí Turet [Entrevista: 03-02-2020].
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 07.02.EA.