Casa Jesús Castany Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 41
Al començament del segon tram del carrer, davant del passatge del Torrent de Mitjavila
525m

Coordenades:

42.01546
2.23912
437001
4651773
08215-45
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Regular
Els revestiments estan degradats.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 7120429DG3572S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta trapezoïdal, que alhora conforma cantonada just en el punt on l'alineació del carrer s'avança. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de peces de formigó prefabricades. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a migdia i la lateral a ponent. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. La planta baixa compta amb el portal d'accés a l'edifici i dues finestres amb els ampits de ceràmica vidrada de color verd, una oberta a la façana principal i l'altra al parament de ponent. Les plantes superiors estan organitzades a partir d'un eix central, amb una obertura per planta. Al primer pis hi ha un finestral que té sortida a un balcó simple, amb la llosana motllurada i la barana de ferro treballat. A la segona planta, en canvi, destaca una galeria oberta a l'exterior i protegida amb una barana de ferro. Una part de l'espai interior d'aquesta galeria està cobert amb les mateixes peces de formigó presents al ràfec. La construcció està bastida en pedra sense treballar lligada amb morter i disposada de forma irregular. La façana principal i la planta baixa del parament de ponent presenten un revestiment arrebossat, amb un sòcol també arrebossat, tot i que de gramatge més dens.

Segons la documentació consultada, hi ha constància de l'edifici des de mitjans del segle XIX (apareix grafiat en un plànol datat l'any 1863, en relació a un expedient de reclamació d'agravi que està dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó). Tot i això, i tenint en compte el seu emplaçament, és probable que la construcció fos aixecada durant la segona meitat del segle XVIII.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 07.03.EA.