Casa Margarita Sala Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 43
Al començament del segon tram del carrer, davant del passatge del Torrent de Mitjavila
525m

Coordenades:

42.01543
2.23917
437005
4651769
08215-46
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Regular
Els tancaments dels pisos superiors estan força degradats.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 7120428DG3572S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb pati posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i bigues de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a migdia. Totes les obertures són rectangulars, les dels pisos superiors amb els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. Les de la planta baixa, en canvi, estan emmarcades amb el mateix aplacat ceràmic de mosaic que reforma tota la planta. Al primer pis hi ha un finestral amb sortida a un balcó simple, amb la barana de ferro treballat i la llosana d'obra que es prolonga per tot el perímetre de la façana, a mode de cornisa. A la segona planta destaca una galeria oberta a l'exterior i protegida amb una barana de ferro. L'espai interior està cobert amb la mateixa solera de fusta documentada al ràfec, amb els buits bastits amb muntants de fusta. La façana presenta un aplacat ceràmic de mosaic a la planta baixa, un revestiment arrebossat sense pintar al primer pis i un altre de color groc a la planta superior.

Segons la documentació consultada, hi ha constància de l'edifici des de mitjans del segle XIX (apareix grafiat en un plànol datat l'any 1863, en relació a un expedient de reclamació d'agravi que està dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó). Tot i això, i tenint en compte el seu emplaçament, és probable que la construcció fos aixecada durant la segona meitat del segle XVIII.
L'aplacat ceràmic de mosaic documentat a la planta baixa és propi de les construccions datades entre els anys 70 i 80 del segle XX.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 07.04.EA.