Casa Carme Subiranes Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 45
Al començament del segon tram del carrer, davant del passatge del Torrent de Mitjavila
525m

Coordenades:

42.01541
2.23922
437009
4651767
08215-47
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Regular
Els revestiment està degradat, sobretot a la planta baixa.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 7120427DG3572S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb pati posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i una destacable cornisa decorada amb botons i motius vegetals. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a migdia. Totes les obertures són rectangulars, amb els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament i decorats amb un marc rectilini pintat de color blanc. La planta baixa compta amb dos portals, destacant el de la banda de ponent, que està tancat amb un destacable porticó de fusta el qual queda integrat dins del parament un cop obert. Al primer pis hi ha dos finestrals amb sortida a dos balcons simples, amb les llosanes motllurades i les baranes de ferro. A la segona planta destaca una galeria formada per dos grans arcs rebaixats, amb les impostes motllurades i protegits amb baranes de ferro. L'espai interior d'aquesta galeria compta amb un sostre embigat de fusta emblanquinada. En general, la façana presenta un revestiment arrebossat i pintat de color gris.

Segons la documentació consultada, hi ha constància de l'edifici des de mitjans del segle XIX (apareix grafiat en un plànol datat l'any 1863, en relació a un expedient de reclamació d'agravi que està dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó). Tot i això, i tenint en compte el seu emplaçament, és probable que la construcció fos aixecada durant la segona meitat del segle XVIII.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 07.05.EA.