Casa Campdelacreu i Marià Rovira Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 47
Al començament del segon tram del carrer, davant del passatge del Torrent de Mitjavila
525m

Coordenades:

42.0154
2.23928
437014
4651766
08215-48
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 7120426DG3572S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb pati posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i tress pisos, amb la façana principal orientada a migdia. Totes les obertures són rectangulars, amb els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, exceptuant el pis superior. La planta baixa compta amb dos portals, un pel pas de persones i l'altre pels vehicles. Al primer pis hi ha un finestral amb sortida a un balcó corregut, amb la llosana motllurada i la barana de ferro treballat. Aquest esquema es repeteix a la segona planta, tot i que amb una barana més senzilla i una finestra simple al costat del finestral. La part més destacable de l'edifici és la galeria de la tercera planta, formada per dos arcs rebaixats i protegida amb unes baranes d'obra decorades amb dos plafons de gelosia centrals. La façana presenta un revestiment arrebossat i emblanquinat.

Segons la documentació consultada, hi ha constància de l'edifici des de mitjans del segle XIX (apareix grafiat en un plànol datat l'any 1863, en relació a un expedient de reclamació d'agravi que està dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó). Tot i això, i tenint en compte el seu emplaçament, és probable que la construcció fos aixecada durant la segona meitat del segle XVIII.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 07.06.EA.