Casa Ramon Vall-lamora Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 35
Al començament del segon tram del carrer, prop del passatge Parés
525m

Coordenades:

42.0155
2.23886
436979
4651777
08215-43
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
1802
Regular
El revestiment dels pisos superiors està degradat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 7120444DG3572S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb la coberta de teula aràb de dos vessants, el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb llates de fusta. Està distribuït en planta baixa i tres pisos, amb la façana principal orientada a migdia. A la planta baixa, reformada, s'hi obren quatre portals rectangulars amb els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. Alhora estan decorats amb un marc rectilini pintat de color blanc. El de l'extrem de llevant del parament està tapiat, mentre que un dels centrals té una placa de pedra superior gravada amb l'any 1802 i una creu llatina central damunt del calvari. A la primera planta hi ha dues finestres rectangulars, mentre que al segon pis hi ha dos finestrals (també rectangulars) amb sortida a dos balcons simples amb les llosanes de pedra sorrenca i les baranes de ferro treballat. Totes quatre obertures estan decorades amb el mateix marc vist a la planta baixa, tot i que amb un to marronós. Al tercer nivell hi ha dues finestres amb les mateixes característiques que les anteriors i una galeria oberta i protegida amb una barana de ferro. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat amb un to vermellós, amb un sòcol de pedra aplacada. Una cornisa rectilínia bastida amb el mateix material que el sòcol recorre la divisòria entre la planta baixa i el primer nivell. En els pisos superiors, el revestiment està pintat de color blanc.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Parador.

L'edifici també es coneix amb el nom de can Parador en referència a l'ofici que desenvolupava el besavi de la família, el qual treballava a la màquina de parar de la fàbrica. A principis del segle XX, un dels mossos de la casa es va casar amb la pubilla de can Parador. Era en Ramon Vall-lamora, propietari del forn de pa i pastisseria Vall-lamora. A principis de la dècada dels anys 30, la pastisseria ja era propietat d'aquest personatge, al que anomenaven Valldemora.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 93, 128.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 07.01.EA.