Casa Ramon Serra Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de la Gleva, 38
A la banda de llevant de la placeta de la Gleva
519m

Coordenades:

42.01364
2.23656
436787
4651573
08215-75
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
1856
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6918714DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres format per diversos cossos adossats, que li confereixen una planta irregular. El volum principal presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a llevant, a la placeta de la Gleva. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. La planta baixa presenta dos portals d'accés a l'interior, un pels vehicles i l'altre per les persones. Aquest darrer accés compta amb una gran llinda plana monolítica gravada amb l'any 1856 i una creu central damunt del calvari. Al primer pis hi ha dos finestrals que tenen sortida a un gran balcó corregut, amb la llosana motllurada i una destacable barana de ferro treballat. Al pis superior també hi ha dos finestrals, tot i que tenen sortida a dos balcons simples de les mateixes característiques que el del primer nivell. La façana compta amb un revestiment arrebossat i pintat de color verd, amb un sòcol arrebossat de gramatge més dens i pintat de color gris.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Monet, can Dam.

Des de principis del segle XX, aquest edifici es coneixia amb el sobrenom de can Monet en referència al diminitiu d'en Ramon Serra i Clapera, que va ser alcalde de Sant Hipòlit durant la República. Posteriorment, en casar-se la seva germana Ramona amb en Francisco Adam de la Gleva, aquesta casa passà a ser coneguda també com a can Dam.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 53, 78, 85.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 09.08.EA.