Casa Ramon Castells Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer Major, 14
Al bell mig del carrer Major
520m

Coordenades:

42.01476
2.2358
436725
4651697
08215-61
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
El revestiment està degradat i la llosana del balcó també.
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 6819311DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb un gran jardí posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i una cornisa de pedra motllurada, sostinguda amb mènsules assentades damunt d'una motllura rectilínia que tanca el parament. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al sud-est. La planta baixa compta amb tres grans portals d'accés rectangulars, dos dels quals han estat reformats. L'original, situat en un dels laterals i amb una destacable porta de fusta, presenta l'emmarcament bastit amb maons ceràmics. Els altres dos, amb els emmarcaments en relleu arrebossats i emblanquinats, estan compartimentats en dues obertures diferenciades: en el central hi ha una finestra balconera protegida amb una barana de ferro treballat, mentre que en el lateral hi ha una finestra simple. Al primer pis hi ha tres finestrals emmarcats amb maó ceràmic i tancats amb porticons de llibrets de fusta. Tenen sortida a un gran balcó corregut amb la barana de ferro treballat i la llosana de pedra motllurada i sostinguda amb mènsules. Al mig d'aquestes obertures hi ha una capelleta oberta al parament. És d'arc rebaixat motllurat i sostingut per dues pilastres estriades amb els basaments i els capitells motllurats. Compta amb un guardapols superior motllurat i està tancada amb una portella de vidre. La segona planta es caracteritza per una galeria oberta a l'exterior mitjançant tres grans arcs rebaixats arrebossats amb les impostes motllurades i els pilars bastis amb maons. Estan protegits amb baranes de ferro assentades damunt d'una cornisa rectilínia que recorre la divisòria entre el nivell central i el superior. La construcció està bastida en pedra i maons ceràmics vistos. La planta baixa compta amb un revestiment arrebossat dividit en plafons rectangulars i un sòcol arrebossat força degradat.

Altres noms relacionats amb l'edifici: cal Cisteller.

La família Muntades, cistellers d'ofici, es van instal·lar en aquest edifici procedents de Sant Bartomeu del Grau durant la segona meitat del segle XIX. Treballaven el vímet i en feien cistells i coves. El darrer cisteller de la nissaga fou en Francisco Muntades, conegut com en Quiquet, el qual també feia de músic i representant de l'orquestra Els Angelets. Segons les informacions obtingudes, el seu pare es cuidava de la font de Baix (actualment desapareguda) a canvi de poder-hi guardar les canyes i el vímet en remull, facilitant d'aquesta manera el seu treball.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 45, 78, 108.
"El darrer cisteller". <<0,97 km2>> La revista de Sant Hipòlit de Voltregà, novembre 1988, p. 4-5.
Informació oral: Montserrat Molas, Josep Lluís Ramírez [Entrevista: 31-01-2020].
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 08.07.EA.