Casa Agustí Arnau Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer Major, 15
Al bell mig del carrer Major
521m

Coordenades:

42.01471
2.236
436742
4651692
08215-62
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
El revestiment està molt degradat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6919808DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb jardí posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i una cornisa motllurada de maó ceràmic. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al nord-oest. La composició de la façana s'ordena a partir d'un eix de simetria central, amb dues obertures per planta exceptuant la planta baixa, que compta amb dos portals d'accés rectangulars i una finestra central. El principal, situat a la banda de tramuntana del parament, presenta els brancals bastits amb maó ceràmic, mentre que les altres dues obertures tenen els emmarcaments arrebossats. Al primer pis hi ha dos finestrals rectangulars amb els emmarcaments arrebossats, que tenen sortida a dos balcons simples amb les llosanes de pedra motllurades i les baranes de ferro treballat. Aquest mateix patró es repeteix a la segona planta, tot i que de menors dimensions. La construcció està bastida en pedra i maó ceràmic, tot i que el parament principal compta amb un revestiment arrebossat.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 08.08.EA.