Casa Pilar Carrera Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 10
Al tram inicial del carrer, sota les escales que porten a l'església parroquial
530m

Coordenades:

42.01552
2.23697
436823
4651781
08215-37
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
El revestiment està degradat.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 6920504DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb la coberta de teula aràb de dos vessants i el carener paral·lel a la façana principal. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a tramuntana. A la planta baixa hi ha dos portals rectangulars amb els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. Un d'ells és el portal d'accés principal, mentre que l'altre dóna pas a la planta baixa. Al primer pis hi ha un finestral emmarcat amb un relleu arrebossat i motllurat, amb guardapols superior. Té sortida a un balcó simple amb la barana de ferro treballada i la llosana motllurada sostinguda amb dues mènsules decorades. Al segon pis es repeteix aquest mateix esquema, tot i que el finestral té l'emmarcament arrebossat i el conjunt és de menors dimensions. La façana està rematada amb una cornisa motllurada sostinguda amb una successió de mènsules estriades, que descansen damunt d'una motllura rectilínia. La façana presenta un revestiment arrebossat i emblanquinat, amb dues cornises motllurades que recorren la divisòria entre els diferents nivells.

Segons la documentació consultada, hi ha constància de l'edifici des de mitjans del segle XIX (apareix grafiat en un plànol datat l'any 1863, en relació a un expedient de reclamació d'agravi que està dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó).
En Francisco Riu i Collell, natural de Sant Quirze de Besora, era conegut com a Sastre Nou. Va venir a Sant Hipòlit amb la seva família després de la guerra i es va instal·lar en aquest edifici, on també hi tenia la sastreria.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 100.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 06.03.EA.