Casa Carme Capdevila Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 12
Al tram inicial del carrer, sota les escales que porten a l'església parroquial
529m

Coordenades:

42.01551
2.23708
436832
4651780
08215-38
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6920505DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, reformat i amb pati posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a tramuntana. La composició de la façana s'ordena a partir de tres eixos verticals, amb tres obertures per planta. La planta baixa ha estat completament reformada, amb tres grans portals rectangulars que donaven accés a un local comercial actualment tancat. Recentment, el central ha estat transformat en un accés pels vehicles. Al primer pis hi ha tres finestrals rectangulars emmarcats amb carreus de pedra i amb les llindes planes monolítiques. Tenen sortida a tres balcons simple amb les baranes de ferro treballades i les llosanes motllurades. A la segona planta es repeteix aquest mateix esquema, tot i que de menors dimensions. Aquests finestrals, per contra, tenen l'emmarcament arrebossat amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, que alhora està pintat amb un to groguenc.
De la façana posterior destaquen dues galeries d'arcs rebaixats superposades. La galeria de la primera planta està tancada amb uns tancaments de fusta i vidre, mentre que la del segon pis és oberta i està delimitada amb balustrades emblanquinades.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Serrabou.

Segons la documentació consultada, hi ha constància de l'edifici des de mitjans del segle XIX (apareix grafiat en un plànol datat l'any 1863, en relació a un expedient de reclamació d'agravi que està dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó).
Durant les dues primeres dècades del segle XX, en aquest edifici hi va viure el mestre de nois Pere Calvet (Senyor Calvet) i la seva dona Rosa Rosell, mestra de noies coneguda com la Senyora Roseta. Pels voltants dels anys 40, la Dolores Verdaguer (coneguda com la Meixa) també va viure en un dels pisos de l'edifici.
L'edifici es coneix amb el nom de can Serrabou en referència al doctor Domènec Serrabou i Coma, el qual vivia i passava consulta en aquesta casa durant les dècades centrals del segle XX (el doctor també va ser alcalde de Sant Hipòlit entre els anys 1958 i 1966).

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 54, 82, 120, 121.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 06.04.EA.