Casa del carrer dels Marquesos de Palmerola, 8 Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 8
Al tram inicial del carrer, sota les escales que porten a l'església parroquial
530m

Coordenades:

42.01554
2.2369
436817
4651783
08215-36
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Regular
El revestiment està degradat i algunes obertures tapiades.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6920520DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb terrassa posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un cornisa d'obra recentment reformada (en orígen estava decorada amb unes motllures rectilínies múltiples). Està distribuït en planta baixa, dos pisos i golfes, amb la façana principal orientada a tramuntana. Aquest parament presenta dos grans portals rectangulars amb els emmarcaments arrebossats, i tancats amb unes grans portes de fusta actualment decorades. Aquests portals estan separats pel portal d'accés principal, d'obertura rectangular i menors dimensions, rematada amb una tarja superior protegida amb una reixa de ferro forjat decorada amb l'any 1896 i les inicials "MC". La composició de la façana s'ordena a partir d'un eix de simetria central, amb tres obertures per planta. Al primer pis s'obren tres finestrals rectangulars amb els emmarcaments en relleu arrebossats i pintats de color gris, amb guardapols superior. L'emmarcament dels laterals simula unes pilastres motllurades que sostenen un entaulament clàssic (en aquest cas, el guardapols). Tots tres tenen sortida a un balcó corregut protegit amb una barana de ferro treballat i amb la llosana motllurada sostinguda amb unes destacables mènsules esglaonades. A la segona planta hi ha dos finestrals i una finestra central, totes tres obertures rectangulars i amb els emmarcaments en relleu motllurats. Els finestrals tenien sortida a dos balcons simples que encara es conserven, tot i que en l'actualitat han estat reconvertits en finestres. Els balcons compten amb les baranes de ferro i les llosanes motllurades, sostingudes amb mènsules esglaonades com les del nivell inferior. A les golfes hi ha tres petites finestres amb els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, actualment tapiades. Aquest revestiment és arrebossat i està emblanquinat, La façana també compta amb dues motllures rectilínies que recorren la divisòria entre les plantes superiors.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Cornelles.

L'edifici és conegut com a can Cornelles en referència a una casa-botiga que va estar en funcionament al llarg del segle XX. Es tractava d'una botiga de queviures especialitzada en confiteria, que durant el primer terç de segle també venia cafès, tès, sucres... El renom prové del fet que els seus propietaris van venir a Sant Hipòlit procedents de la masia Cornelles de Sant Miquel d'Ordeig.
És probable que la data de la porta d'accés principal fagi referència a una reforma, donat que la construcció ja apareix referenciada en un plànol datat l'any 1863, en relació a un expedient de reclamació d'agravi que està dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
La decoració de les portes de la planta baixa és fruit d'una de les actuacions desenvolupades en motiu durant el festival Artot celebrat l'any 2017.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 50.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 06.02.EA.