Casa Miquel Morera Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer Major, 8
Al bell mig del carrer Major, al costat de la font de la Mare de Déu del Roser
522m

Coordenades:

42.01494
2.23598
436740
4651717
08215-57
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Regular
El revestiment del nivell inferior està una mica degradat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6819308DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb jardí posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec d'obra sostingut amb mènsules de fusta emblanquinades. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al sud-oest. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, exceptuant les del primer pis. La planta baixa compta amb dos portals d'accés a l'interior, un pel pas de persones i l'altre pels vehicles. Al primer pis hi ha dues finestres amb els brancals bastits amb carreus de pedra, els ampits motllurats i les llindes planes monolítiques gravades amb una creu central damunt del calvari. La segona planta compta amb dues finestres simples amb els ampits restituïts. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat de color ocre.

Altres noms relacionats amb l'edifici: cal Barberet.

L'edifici es coneix amb el nom de cal Barberet en referència a en Joan Capdevila, que ja feia d'aprenent de barber de ben petit. El sobrenom prové del fet que s'havia d'enfilar a un tamboret per poder ensabonar als clients, que posteriorment eren afaitats pel seu pare. En morir el pare, amb disset anys, en Barberet va regentar la barberia durant 57 anys.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 31.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 08.03.EA.