Casa Anna Toribio Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer Major, 2
Al principi del carrer Major, prop de la plaça de la Vila
523m

Coordenades:

42.01516
2.23623
436761
4651742
08215-56
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6819305DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta irregular, amb jardí posterior. El volum principal, de planta rectangular, presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i una cornisa dentellada de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, tot i que el desnivell del carrer fa incrementar en un pis la part de migdia de la construcció. Totes les obertures de la façana principal, que està orientada al sud-oest, són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. A la planta baixa s'hi obren dos portals i finestra simple, destacant el portal de la banda de tramuntana, que compta amb una reixa de ferro emblanquinada a la part superior. Damunt d'aquest portal, i encastada al parament, hi ha una inscripció de ceràmica vidrada acolorida amb l'any 1927 i les inicials "RC". Del primer pis destaca un balcó central, amb la llosana emblanquinada i la barana de ferro treballat, i dues finestres laterals protegides amb petites baranes de ferro decorades. Al nivell superior hi ha tres finestres, la de la banda nord amb l'ampit motllurat i restituït. La façana presenta un revestiment arrebossat sense pintar, amb un sòcol també arrebossat de gramatge més dens a la planta baixa.

Altres noms relacionats amb l'edifici: cal Pastisser Nou, ca la Maria.

A l'edifici hi havia hagut un forn de pa regentat per en Lluís Guiu i la seva dona, la Maria Cabanas, conegut amb el sobrenom de cal Pastisser Nou i també per ca la Maria.
La data documentada a la façana fa referència a una reforma duta a terme a l'edifici.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 78, 94.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 08.02.EA.