Casa Manuel López Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer Major, 10
Al bell mig del carrer Major, a prop de la font de la Mare de Déu del Roser
521m

Coordenades:

42.0149
2.23594
436737
4651713
08215-58
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6819309DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb terrassa i jardí posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec d'obra sostingut amb una solera de llates i bigues de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al sud-oest. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, exceptuant les del primer pis. La planta baixa compta amb dos portals d'accés a l'interior, un pel pas de persones i l'altre pels vehicles. Al primer pis hi ha dues finestres amb els brancals bastits amb carreus de pedra, els ampits motllurats i les llindes planes monolítiques. La de la banda de tramuntana està gravada amb una creu central damunt del calvari i l'any 1787. La segona planta compta amb dues finestres simples amb els ampits motllurats, un d'ells restituït. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat amb un to marronós, amb un sòcol d'aplacat de pedra a la planta baixa.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Lei.

Originàriament, can Lei fou una casa situada al carrer d'en Guiu (actual carrer del Bisbe Morgades), que després va passar al carrer Major, al costat de cal Barberet. Tot i que la família que hi vivia procedia de pagés, no hi ha constància del seu lloc d'origen i tampoc de la procedència del sobrenom.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 71.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 08.04.EA.